Ordning for Små erhverv

Bliv klogere på, hvad der gælder for små erhvervsvirksomheder, som ønsker at deltage i den kommunale ordning.

Som lille erhvervsvirksomhed, der ønsker at være tilmeldt hos kommunen, skal du tage stilling til, hvilken tilmelding du ønsker.

Dine affaldsbeholdere:


Affaldsbeholder til mad- og restaffald

En 240 ltr. 2-delt affaldsbeholder, der er opdelt 40%/60% til mad- og restaffald.

BEMÆRK: Det er ikke tilladt at fjerne eller ændre på skillevæggen i beholderne.

Køkkenspand

En lille køkkenspand, hvor du kan indsætte en madaffaldspose.

Madaffaldsposer

Du får en rulle madaffaldsposer, og når du er ved at løbe tør, sætter du en madaffaldspose i klemme i beholderens låg eller binder den fast til beholderens håndtag. Ved næste tømning får du nye poser, som vi placerer på beholderens låg.

Affaldsbeholder til papir/pap og plast/mad- og drikkevarekartoner

En 240 ltr. 2-delt affaldsbeholder, der er opdelt 50%/50% til papir/pap og plast/mad- og drikkevarekartoner.

BEMÆRK: Det er ikke tilladt at fjerne eller ændre på skillevæggen i beholderne.

Affaldsbeholder til glas og metal

En 240 ltr. 2-delt affaldsbeholder, der er opdelt 50%/50% til glas og metal.

BEMÆRK: Det er ikke tilladt at fjerne eller ændre på skillevæggen i beholderne.

Desuden kan du:

  • Bruge kommunens genbrugscentre, hvis du er tilmeldt ordningen og opfylder kravene om at komme med affald i køretøjer under 3.500 kg.

Andre typer affaldsbeholdere du kan vælge

Du kan – som ejer med NemID/MitID – vælge at ændre sammensætningen. Dette kan du gøre ved hjælp af vores selvbetjeningsløsning. 

Ændre størrelsen på dine affaldsbeholdere

Mål på beholdere

Højde
Bredde
Dybde
Datablad
240L
1072 mm
580 mm
724 mm
370L
1070 mm
770 mm
805 mm

Skema til mindre erhvervstilmelding

Hvis du er en mindre erhvervsvirksomhed, der ønsker at være en del af den kommunale affaldsordning, kan du tilmelde dig ved at udfylde skemaet, som du findet via linket ovenfor. Vær dog opmærksom på, at du som mindre erhvervsvirksomhed, max kan tilmelde 3 stk. 2-delte beholdere på henholdsvis 240 liter og 370 liter.

Den nye låg-i-låg løsning

Låg på beholdere

Den nye løsning har et stort låg med‭ ‬åbning modsat hjulene‭. ‬Præcis som‭ ‬plastbeholderne i den nuværende ordning‭.‬

Låg på beholdere

I låget findes der et mindre låg‭, ‬som kan åbnes ved at aflåse den i toppen‭.‬

Låg på beholdere

På den måde kan du lægge affald i din beholder fra samme side‭, ‬hvor hjulene er placeret‭, ‬gennem det lille låg‭.‬

Placering af dine affaldsbeholdere

Fra november 2022‭ ‬betragtes skel som 0-5‭ ‬m inde på grunden‭. ‬Det vil sige‭, ‬at dine beholdere‭ ‬max‭. ‬må stå 5‭ ‬m inde på grunden på tømningsdagen‭. ‬Hvis du‭ ‬ønsker at få afhentet dine beholdere 5-40‭ ‬m fra skel‭, ‬skal du tilkøbe standpladsafhentning‭.‬

Derudover er det også vigtigt‭, ‬at adgangsvejen til beholderne er plan‭, ‬jævn og kørefast‭ (‬fliser‭, ‬asfalt eller beton‭). ‬Der må ikke være trapper eller trin‭. ‬Hvis der er stigninger på adgangsvejen‭, ‬må stigningen ikke være over 10%‭ (‬hvilket svarer til en stigning på 1‭ ‬m over en afstand på 10‭ ‬m‭). ‬

Vendepladser ved lange indkørsler

For boliger med en lang adgangsvej kan beholderne placeres i gårdspladsen eller oppe ved huset‭, ‬hvis der er plads til‭, ‬at renovationsbilerne kan vende‭. ‬I så fald skal beholderne placeres på fliser eller beton‭, ‬og stå‭, ‬så renovationsbilerne kan køre helt hen til beholderne‭.‬

Hvis der ikke er plads til at vende ved boligen‭, ‬skal beholderne placeres inden for max‭. ‬5‭ ‬m fra skel ved vejen‭, ‬som skal være kørefast‭.‬

Læs mere om adgangsveje og vendepladser

Læs mere om adgangsveje med hældninger

Placering af dine beholdere

Hvad gør jeg, når det stormer?

Du kan købe en krog‭, ‬som monteres på et stakit eller lignende‭. ‬Krogen skal monteres i en højde‭, ‬så beholderens forkant vippes‭ ‬‭(‬ikke løftes‭) ‬op på krogen‭. ‬Hvis du ikke har en krog‭, ‬vil‭ ‬renovatøren lægge beholderen ned efter tømning‭, ‬så den ikke vælter og går i stykker‭. ‬

Disse stormkroge kan købes på Genbrugscentrene i Thisted, Hurup og Hanstholm til 50 kr. stykket. Der medfølger et klistermærke til hver krog man køber, som der skal sættes på affaldsbeholderne, så de er synlige for skraldemanden.

Krog

Brug for hjælp med at finde en løsning?

Hvis du ikke kan opfylde ovenstående krav på din ejendom‭, ‬kan du kontakte Thy Recycle‭. ‬Vi sender en medarbejder ud‭, ‬som‭ ‬‮–‬‭ ‬sammen‭ ‬med dig‭ ‬‮–‬‭ ‬kan forsøge at finde en løsning‭.

Så ofte bliver dine affaldsbeholdere tømt

Dine beholdere tømmes altid på samme ugedag i tidsrummet mellem kl. 07.00-20.00, og det er derfor vigtigt, at du husker at stille dine affaldsbeholdere klar til afhentning. Affaldsbeholderne tømmes uanset om tømningsdagen er en hverdag eller en helligdag. Dog kan der komme forskydninger i forbindelse med jul og nytår.

Får du brug for at få tømt én eller flere af dine beholdere før tid, kan du bestille ekstra tømning mod betaling af et gebyr pr. beholder.

BEMÆRK! Det er vigtigt, at du sorterer dit affald korrekt, da det ikke vil blive hentet, hvis det er sorteret forkert.

Sommertømning

Fra sommeren 2023 kan alle bestille sommertømning af deres beholder(e) til mad- og restaffald.

Læs mere om sommertømning.

Mad- og restaffald – tømmes hver 2. uge

Mad- og restaffald

Papir/pap og plast/mad- og drikkevarekartoner – tømmes hver 2. uge

Papir, pap, plast og mad- og drikkevarekartoner

Glas og metal – tømmes hver 8. uge

Glas og metal