Ordning for Private

Bliv klogere på, hvad der gælder for dig i den private ordning.

Dine affaldsbeholdere:


Affaldsbeholder til mad- og restaffald

En 240 ltr. 2-delt affaldsbeholder, der er opdelt 40%/60% til mad- og restaffald.

BEMÆRK: Det er ikke tilladt at fjerne eller ændre på skillevæggen i beholderne.

Køkkenspand med låg

En lille køkkenspand, hvor du kan indsætte en madaffaldspose.

Madaffaldsposer

Når du er ved at løbe tør for madaffaldsposer, sætter du en madaffaldspose i klemme i mad- og restaffaldsbeholderens låg eller binder den fast til beholderens håndtag. Hvis du har en 1 kammeret beholder, skal den sættes i klemme eller om håndtaget på madaffaldsbeholderen. Så får du en ny rulle med madaffaldsposer, som vi placerer på beholderens låg. 

Affaldsbeholder til papir/pap og plast/mad- og drikkevarekartoner

En 240 ltr. 2-delt affaldsbeholder, der er opdelt 50%/50% til papir/pap og plast/mad- og drikkevarekartoner.

BEMÆRK: Det er ikke tilladt at fjerne eller ændre på skillevæggen i beholderne.

Affaldsbeholder til glas, metal

En 240 ltr. 2-delt affaldsbeholder, der er opdelt 50%/50% til glas og metal.

BEMÆRK: Det er ikke tilladt at fjerne eller ændre på skillevæggen i beholderne.

Kasse til farligt affald og småt elektronik

En rød kasse til mindre mængder farligt affald og småt elektronik.

Kasse med indhold må max. veje 4 kg.

Derudover kan du fortsat …

  • Bruge kommunens genbrugscentre
  • Bestille Genbrugsekspressen til bortkørsel af stort affald med mere.

Rød miljøkasse til farligt affald

Den rødekasse du har fået udleveret, er til farligt affald og småt elektronik. Det kan være gamle mobiltelefoner, batterier i poser, el-pærer, kemikalierester og ligenende. Husk at kassen med indhold max på veje 4,5 kg.

Ombytning til en ny kasse

For at få den byttet til en ny, tom kasse, skal du stille den ud på en af dine affaldsbeholdere på din tømningsdag. Så vil renovatøren byttet den ud til en ny. hvis dette ikke skulle være muligt, vil renovatøren sætte en hænger på din affaldsbeholder med besked om, at den vil blive byttet ved næste tømning.

Andre typer affaldsbeholdere du kan vælge

Her kan du se hvilke beholdere og container størrelser du kan vælge imellem som ejer. Hvis du ønsker at ændre beholdertype, kan du kontakte Thy Recycle f.eks. via vores kontaktformular du finder nederst på vores hjemmeside, eller sende en mail.

Mål på beholdere

Højde
Bredde
Dybde
Datablad
240L
1072 mm
580 mm
724 mm
370L
1070 mm
770 mm
805 mm
400L
1120 mm
980 mm
740 mm
660L
1218 mm
1255 mm
773 mm
770L
1368 mm
1255 mm
773 mm

Mål på kasse til farligt affald

Højde
Bredde
Dybde
Datablad
Rød kasse
300 mm
400 mm
280 mm

En større beholder til et større behov

Er du dagplejer eller har blebørn og har et større affaldsbehov end dén løsning‭, ‬som du har i dag, ‬kan du supplere eller erstatte din nuværende løsning for f.eks‭. ‬restaffald med en 1-kammer beholder eller container‭. ‬Du skal bare overholde de minimumskrav‭, ‬som vi har for alle affaldstyperne hjemme hos dig‭.‬

Se muligheder for u-delte beholdere

Madaffaldsposer

De grønne madaffaldsposer får du gratis udleveret af til sortering af dit madaffald. Disse skal derfor kune bruges til dit madaffald og ikke til andet affald.

Mangler du madaffaldsposer?

Hvis du kan se, at du snart får brug for flere madaffaldsposer, kan du inden næste tømning, binde en madaffaldspose rundt om håndtaget på din mad- og restaffaldsbeholder. Så ved renovatøren, at du mangler madaffaldsposer og vil lægge en ny rulle med 100 madaffaldsposer på låget af din beholder. 

Den nye låg-i-låg løsning

Låg på beholdere

Affaldsbeholderne har et stort låg med‭ ‬åbning modsat hjulene‭, lige som de gamle beholdere.

Låg på beholdere

I låget findes der et mindre låg‭, ‬som kan åbnes ved at aflåse den i toppen‭.‬

Låg på beholdere

På den måde kan du lægge affald i din beholder fra samme side‭, ‬hvor hjulene er placeret‭, ‬gennem det lille låg‭.‬

Placering af dine affaldsbeholdere

Fra november 2022‭ ‬betragtes skel som 0-5‭ ‬m inde på grunden‭. ‬Det vil sige‭, ‬at dine beholdere‭ ‬max‭. ‬må stå 5‭ ‬m inde på grunden på tømningsdagen‭. ‬Hvis du‭ ‬ønsker at få afhentet dine beholdere 5-40‭ ‬m fra skel‭, ‬skal du tilkøbe standpladsafhentning‭.Se mere via linket her.

Derudover er det også vigtigt‭, ‬at adgangsvejen til beholderne er plan‭, ‬jævn og kørefast‭ (‬fliser‭, ‬asfalt eller beton‭). ‬Der må ikke være trapper eller trin‭. ‬Hvis der er stigninger på adgangsvejen‭, ‬må stigningen ikke være over 10%‭ (‬hvilket svarer til en stigning på 1‭ ‬m over en afstand på 10‭ ‬m‭). ‬

Vendepladser ved lange indkørsler

For boliger med en lang adgangsvej – f.eks. på landet, kan beholderne placeres i gårdspladsen eller oppe ved huset‭, ‬hvis der er plads til‭, ‬at renovationsbilerne kan vende‭. ‬I så fald skal beholderne placeres på fliser, asfalt eller beton‭, ‬og stå‭, ‬så renovationsbilerne kan køre helt hen til beholderne‭.‬

Hvis der ikke er plads til at vende ved boligen‭, ‬skal beholderne placeres inden for max‭. ‬5‭ ‬m fra skel ved vejen‭, ‬som skal være kørefast‭.‬

Læs mere om adgangsveje og vendepladser

Læs mere om adgangsveje med hældninger

Placering af dine beholdere

Hvad gør jeg, når det stormer?

Du kan købe en krog‭, ‬som monteres på et stakit eller lignende‭. ‬Krogen skal monteres i en højde‭, ‬så beholderens forkant vippes‭ ‬‭(‬ikke løftes‭) ‬op på krogen‭. ‬Hvis du ikke har en krog‭, ‬vil‭ ‬renovatøren lægge beholderen ned efter tømning‭, ‬så den ikke vælter og går i stykker‭. ‬

Disse stormkroge kan købes på Genbrugscentrene i Thisted, Hurup og Hanstholm til 50 kr. stykket. Der medfølger et klistermærke til hver krog man køber, der skal sættes på affaldsbeholderne, så de er synlige for renovatøren.

Krog

Hvis du ikke kan opfylde ovenstående krav på din ejendom‭, ‬kan du kontakte Team Affald‭. ‬Vi sender en medarbejder ud‭, ‬som‭ ‬‮–‬‭ ‬sammen‭ ‬med dig‭ ‬‮–‬‭ ‬kan forsøge at finde en løsning‭.

Så ofte bliver dine affaldsbeholdere tømt

Dine beholdere tømmes altid på samme ugedag i tidsrummet mellem kl. 07.00-20.00, og det er derfor vigtigt, at du husker at stille dine affaldsbeholdere klar til afhentning. Affaldsbeholderne tømmes uanset om tømningsdagen er en hverdag eller en helligdag. Dog kan der komme forskydninger i forbindelse med jul og nytår. Hvis du er tilmeldt beskedservice, vil du modtage besked, når du skal stille dine beholdere ud til tømning.

Får du brug for at få tømt én eller flere af dine beholdere før tid, kan du bestille ekstra tømning mod betaling af et gebyr pr. beholder.

BEMÆRK! Det er vigtigt, at du sorterer dit affald korrekt, da det ikke vil blive hentet, hvis det er sorteret forkert.

Sommertømning

Alle bestille sommertømning af deres beholder(e) til mad- og restaffald.

Læs mere om sommertømning.

Mad- og restaffald – tømmes hver 2. uge

Mad- og restaffald

Papir/pap og plast/mad- og drikkevarekartoner – tømmes hver 2. uge

Papir, pap, plast og mad- og drikkevarekartoner

Glas og metal – tømmes hver 8. uge

Glas og metal