Priser – Gebyrblad

Gældende i 2023.

På denne side finder du:

Gebyr

Nedenstående gebyrer er gældende fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Pris
Erhvervsbesøg på Thisted Kommunes Genbrugscentre
145 kr. pr. enhed
Henstillet eller forkert sorteret affald
500 kr.
Ombytning af affaldsbeholder
300 kr. pr. beholder