Ordninger

Alle i Thisted Kommune skal sortere deres affald i 9 affaldstyper. Affaldsordningen er blevet forbedret, så vores affald kan blive sorteret og genanvendt. Det er derfor ikke nyt, det bar’ bedre.

Hvilken ordning hører du ind under?

Små erhverv

Du hører ind under  små erhverv, hvis:

 • Jeres affald er svarende til en almindelig husstand.

Og hører til på en ejendom, som IKKE:

 • Udlejes
 • Er en del af en boligforening
 • Er en del af en etageejendom
 • Er en del af en bykerne

Private

Du hører ind under privat, hvis du bor i:

 • Parcelhuse
 • Rækkehuse
 • Sommerhuse

Og hører til på en ejendom, som IKKE:

 • Udlejes
 • Er en del af en boligforening
 • Er en del af en etageejendom
 • Er en del af en bykerne

Fællesordning

Du hører ind under fællesordningen, hvis du bor/har erhverv på en ejendom i:

 • Boligforeninger
 • Lejebolig
 • Etageejendomme
 • Bykerner
 • Sommerhuse (hvis der ikke plads til en standard løsning. I stedet etableres et fælles affaldsområde omkring sommerhusene)

Og hører til på en ejendom, som:

 • Udlejes
 • Er en del af en boligforening
 • Er en del af en etageejendom
Sådan holder vi dit affald adskilt

Har du ikke fået tømt din beholder?

Har du ikke fået tømt din affaldsbeholder på din tømme dag, kan der være forskellige årsager til dette.

En glemmer

Er din affaldsbeholder ved et uheld blevet glemt og du ikke har fået en hænger med en begrundelse for den manglende tømning, kan indberette den manglende tømning via vores gratis app Affald Thy eller kontakte Remondis på tlf.: 43 48 92 51.

Ikke tømt + en hænger

Er din affaldsbeholder ikke blevet tømt og du har fået en hænger på din affaldsbeholder eller i din postkasse? Så kan du se på denne hænger, hvad årsagen er til den manglende tømning. Der kan renovatøren krydse af, hvilken årsagen der ligger bag den manglende tømning. Alt efter hvilken affaldsbeholder der ikke er blevet tømt, har du forskellige muligheder for at kunne komme af med dit affald. Dette står bag på den udleverede hænger.

Har du yderligere spørgsmål til din manglende tømning kan du kontakte
Thy Recycle på tlf.: 88 91 77 77.

Står dit hus tomt?

Så kan du søge om fritagelse for tømning af dine affaldsbeholdere. Der må ikke være noget som har boet i ejendommen i minimum 3 månder eller have haft folkeregisteradresse på ejendommen inden for de sidste 3 måneder. 

Du kan tidligst få tilkendt fritagelse fra de 3 måneder er gået. Hvis ejendommen har været ubeboet og uden nogens folkeregisteradresse i længere tid, kan du tidligst få tilkendt fritagelse, fra den dag du søger fritagelse hos Thy Recycle.

Hvordan søger jeg fritagelse for tømning af affald?

For at søge om fritagelse for tømning af affald, skal du være ejer af den pågældende ejendom der søges fritagelse for. Hvis du er det og du opfylden ovenstående kriterier, skal du kontakte Borgerservice ved Thisted Kommune, for at få en bekræftelse på, at ejendommen er ubeboet og at der ikke har været registreret nogen med folkeregisteradresse på denne adresse i minimum 3 sammehængende måneder.

Derefter skal du sende en kopi af denne bekræftelse til Thy Recycle, gerne på mail: recycle@thyforsyning.dk . I denne mail skrives adressen, som der søges fritagelse for.

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte Thy Recycle på tlf.: 88 91 77 77.

App

Ved fritagelse af renovation, koster det et éngangsgebyr på 300 kr. pr. beholder. Dette gebyr indeholder bl.a. hjemtagning, rengøring og administrationsomkostninger.

Standpladsafhentning

Få hentet din beholder længere inde på din grund ‬

Hvis du‭ ‬ønsker at få afhentet dine beholdere 5-40‭ ‬m fra skel‭, ‬skal du tilkøbe standpladsafhentning‭, så dine affaldsbeholdere hentes af renovatøren op til max. 40 m inde på grunden.

Beholderen bliver returneret til pladsen igen, når den er tømt. Det kræver dog, at Arbejdstilsynets regler overholdes, og at du betaler et gebyr for standpladsafhentning.

Der er dog nogle forhold der skal være i orden, før standpladsafhentning kan lade sig gøre.

 • Adgangsvejen skal være plan, jævn og kørefast (fliser, asfalt eller beton).
 • Adgangsvejen fra renovationsbil til beholderne skal være belyst i den mørkeperiode.
 • Der må ikke være trin eller trapper fra beholdernes placering og ud til renovationsbilen.
 • Hvis der er stigninger på adgangsvejen‭, ‬må stigningen ikke være over 10%‭ (‬hvilket svarer til en stigning på 1‭ ‬m over en afstand på 10‭ ‬m‭). ‬

Hvis din ejendoms adgangsvej overholder disse krav, kan dine beholdere tilmeldes standpladsordning. Hvis du ikke har behov for at alle dine beholdere er tilmeldt standplads, kan dette også lade sig gøre.

Kontakt Thy Recycle for tilmelding i telefonåbningstiden eller pr. mail.

Sommertømning

Vil du gerne have tømt din mad- og restaffaldsbeholder hver uge i sommerperioden? Så kan du som privatperson tilmelde din ejendom til sommertømning i perioden fra og med uge 23, til og med uge 34.

OBS! Det er kun ejere af ejendommen, som kan tilmelde sommertømning.

Tilmelder du sommertømning, skal du være opmærksom på, at din mad- og restaffaldsbeholder skal stilles ud til tømning, lige som du gør på din normale tømmedag.

Sådan tilmelder du dig

Du skal senest den 1. maj have tilmeldt din ejendom sommertømning. Det kan du gøre ved at sende Thy Recycle en mail på recycle@thyforsyning.dk eller ringe til os på tlf.: 88 91 77 77.

Hvis du er tilmeldt beskedservice, vil du også modtage besked dagen før, når du skal have tømt din mad- og restaffaldsbeholder.

Har du ekstra affald? Så bestil en ekstra sæk

Hvis du har ekstra affald, som ikke kan være i dine affaldsbeholdere, har du følgende muligheder:

 1. Bestil en kode til en ekstra sæk eller
 2. Køb en EKSTRA-strip 

Du kan købe koden via vores app Affald Thy, hvor du kan betale med MobilePay eller Dankort. En EKSTRA-strip kan købes ved vores forskellige forhandlere rundt i kommunen – se listenlængere nede på siden.

En kode eller en EKSTRA-strip til en ekstra sæk koster 30 kr. 

Hvis du køber en kode, skal denne skrives på f.eks. et stykke papir med så stor og tydelig skrift, at skraldemanden kan se, at du har betalt for den ekstra sæk med affald. Sækken stilles ud ved siden af din mad- og restaffaldsbeholder, når denne skal tømmes

OBS! Denne mulighed omfatter ikke erhverv og fællesløsninger med kranløsninger.
Ekstra sække kan stilles ved 4-hjulede affaldsbeholdere ved private fællesløsninger eller  almindelig 2-hjulede affaldsbeholdere.

Sæk med kodemærke

HUSK

 • Ekstra sække må max veje 15 kg.
 • Der må ikke være mere affald i sækken end, at der kan bindes en knude på den.

EKSTRA-strips salgssteder

Her kan du se forhandlerne af vores ekstra strips.

Thisted 

 • Rema 1000, Rosenkrantzgade 3, 7700 Thisted
 • Thisted Turistbureau, Store Torv 6, 7700 Thisted
 • Thisted Genbrugscenter, Flintborgvej 5, 7700 Thisted

Vorupør 

 • Dancenter, Vesterhavsgade 20, 7700 Thisted
 • Novasol, Vesterhavsgade 122, 7700 Thisted
 • Meny/Thy Feriepartner/ Hillgaard, Vesterhavsgade 44, 7700 Thisted
 • Vorupør Turistbereau, Vesterhavsgade 21, 7700 Thisted
 • Vorupør Feriehusudlejning, Vesterhavsgade 148B, 7700 Thisted

Klitmøller

 • Spar, Ørhagevej 71, 7700 Thisted

Vestervig

 • Min Købmand, Klostergade 33, 7770 Vestervig

Hurup

 • Min Købmand, Bredgade 166, 7760 Hurup
 • Hurup Genbrugscenter, Slyngborgvej 9, 7760 Hurup
 • Rema 100,  Auktionsvej 4, 7760 Hurup

Agger 

 • Agger Feriehuse, Vesterhavsvej 27A, 7770 Vestervig
 • Agger Købmandshandel, Vesterhavsvej, 7770 Vestervig

Bedsted

 • Spar, Vestervigvej 63, 7755 Bedsted

Nors 

 • Spar, Skellet, Nors, 7700 Thisted

Snedsted 

 • Hårguiden, Hovedgaden 34, 7752 Snedsted

Hanstholm 

 • Spar, Kaj Lindbergs Gade 75, 7730 Hanstholm
 • Hanstholm Genbrugscenter, Industrivangen 20, 7730 Hanstholm

Østerild 

 • Min Købmand, Østerild Byvej 105, 7700 Thisted

Taktile skilte til blinde og svagtseende

Blinde og svagtseende kan få monteret taktile skilte på deres affaldsbeholdere, så de kan føle, hvilken form for affald, der skal i de enkelte beholdere.

Kontakt Team Affald, så sender vi en medarbejder ud og montere skiltene på beholderne, uden beregning.

Ved bolig selskaber og i Thisted midtby er der monteret taktile skilte på de fælles nedgravede løsninger.

Skiltene er med forhøjet skrift og piktogram, samt blindskrift.