Nuværende ordning

Ordningen er gældende til d. 31. oktober 2022.

Tømning

Via selvbetjeningsløsningerne kan du se, hvilken dag der normalt tømmes dagrenovation, der hvor du bor.

Selvbetjening

Forskellige beholderstørrelser

Udelte beholdere

Gælder på landet, ved sommerhuse, ved boligforeningers etageboligbyggeri og i Thisted Midtby. Disse skal IKKE sortere bio- og restaffald.

Se mere om beholderstørrelser og priser

2-delte beholdere

Gælder for alle boligenheder i byer med over 200 indbyggere. Disse SKAL sortere bio- og restaffald.

Køkkenspand

En lille køkkenspand, hvor du kan indsætte en madaffaldspose.

Madaffaldsposer

Du får en rulle madaffaldsposer, og når du er ved at løbe tør, sætter du en madaffaldspose i klemme i beholderens låg eller binder den fast til beholderens håndtag. Ved næste tømning får du nye poser, som vi placerer på beholderens låg.

Se mere om beholderstørrelse og priser

Sorteringsguide til bio- og restaffald

Bioaffald er madaffald (uden emballage), mens restaffald er dét affald, der er tilbage, når du har frasorteret madaffald, genbrugeligt affald og farligt affald. Det genbrugelige affald kan du aflevere til Genbrugsekspressen (tidl. storskraldsordning) eller til genbrugscentrene i kommunen.

Der er lavet en udførlig sorteringsvejledning, som du kan hente via app’en Affald Thy eller via Selvbetjeningsløsningen.Papir og pap, flasker og glas og dåser m.v. kan afleveres til Genbrugsekspressen. Farligt affald kan afleveres til kommunens genbrugscentre.

Hvis du har spørgsmål vedr. affaldssortering herudover, er du velkommen til at kontakte Team Affald på affald@thisted.dk eller tlf. 99 17 21 57.

Glas

Bioaffald (skal i madaffaldsposer)

 • Kød og fisk
 • Frugt og grønt
 • Ris og pasta
 • Sovs og fedt
 • Ost og pålæg
 • Brød og kage
 • Æg og æggeskaller
 • Kartoffelskræller
 • Bananskræller
 • Brugt køkkenrulle
 • Kaffefiltre
 • Teposer

Nej tak

 • Emballage fra dit madaffald
  (kun rødbederne og ikke glasset)
 • Jord og potteplanter (det betragtes som haveaffald)
Restaffald

Restaffald – i lukkede poser

 • Mælkekartoner
 • Juicekartoner
 • Pizzabakker
 • Poser fra frostvarer
 • Chipsposer
 • Smørbakker
 • Grydesvampe
 • Beskidt emballage
 • Bleer
 • Støvsugeposer

Nej tak

 • Batterier (skal sorteres som farligt affald)
 • Kemikalier (skal sorteres som farligt affald)
 • El-pærer (skal sorteres som farligt affald)
 • Sten (kan afleveres på genbrugscentrene)
Batterier
Batterier

Batterier

Det er nemt at komme af med små batterier.

Batterierne skal lægges i en klar plastpose på låget af din renovationsbeholder. Husk at binde en knude på posen.
Når dagrenovationen bliver hentet, tager vi batterierne med.

Renovatørerne samler efterfølgende batterierne og afleverer dem til kommunen, som sørger for, at batterierne bliver lovmæssigt korrekt behandlet.

Ordningen gælder kun små batterier.

 

Nej tak

 • Akkumulatorer og store batterier fra biler kan du ikke komme af med på denne måde. De kan afleveres på ét af kommunens genbrugscentre.

Kom af med ekstra affald

Hvis du har ekstra affald, som du skal af med, kan du gøre én af følgende:

1.

Du kan bestille en ekstra sæk I appen Affald Thy

Tryk på ”Menu” øverste venstre hjørne. Vælg så punktet ”Bestil” og herefter “Har du ekstra affald?”. Du får nu mulighed for at vælge, om du vil betale med MobilePay, med SMS eller med Dankort.

OBS: Bemærk, hvis du vælger MobilePay og ønsker at bestille flere koder til ekstra sække, så skal der gå et par minutter mellem hver bestilling.

App - Køb ekstra sæk

2.

Du kan købe en kode ved at sende en SMS

Du sender en SMS til 1204 med teksten “Thisted”. Koden koster 30 kr. + alm. sms-takst. Når du har sendt din SMS, trækkes beløbet på din telefonregning.

Papiret sikres mod fugt og regn og påsættes en sæk med ekstra affald. Sækken stilles ved siden af din affaldsbeholder/-stativ.

OBS: Benyt ikke sække til Genbrugsekspressen, da de har huller i bunden.

Sækken bliver taget med næste gang, du får tømt din normale affaldsbeholder/-stativ.

3.

Du kan købe en EKSTRA-strip

EKSTRA-strips sættes om halsen på en sæk, som stilles ved siden af din normale skraldespand på tømningsdagen.
Brug ikke sække til Genbrugsekspressen, da de har huller i bunden.

EKSTRA-strips sælges på alle kommunens genbrugscentre i åbningstiderne.
EKSTRA-strips kan købes til 30 kr. pr. stk.

Sækkestrip

Her kan du købe ekstra strips i Nordthy

 

Sted Adresse
Kommunens genbrugscentre Fremgår af link
Vejlernes Kiosk og Grill Aalborgvej 219A
7742 Vesløs
Min Købmand Østerild
Østerild Byvej 105
7700 Thisted
Spar Hanstholm Kai Lindbergs Gade 75
7730 Hanstholm
Super Spar Nors Skellet 2
7700 Thisted
Spar Klitmøller Ørhagevej 71
7700 Thisted
Vorupør Turistbureau (museum) Vesterhavsgade 2
7700 Thisted
Vorupør Feriehusudlejning Vesterhavsgade 148A
7700 Thisted
Dancenter Vorupør Vesterhavsgade 20
7700 Thisted
Novasol Vorupør Vesterhavsgade 122
7700 Thisted
Feriepartner Thy / Meny, Vorupør Vesterhavsgade 44
7700 Thisted
Thy Turistbureau Jernbanegade 29
7700 Thisted
Rema 1000 Thisted Rosenkrantzgade 3
7700 Thisted
Hårguiden Hovedgaden 34
7752 Snedsted
Her kan du købe ekstra strips i Sydthy
 

Sted Adresse
Kommunens genbrugscentre Fremgår af link
Spar Bedsted Vestervigvej 63
7755 Bedsted
Min Købmand Bredgade 166
7760 Hurup
Rema1000 Hurup
Auktionsvej 4
7760 Hurup
Min Købmand Vestervig Klostergade 33
7770 Vestervig
Agger Feriehuse Vesterhavsvej 27A
7770 Vestervig
Agger Købmandshandel Vesterhavsvej 14
7770 Vestervig

Affaldsgebyr

Affaldsgebyret for private er opdelt i et miljøgebyr og en renovationsafgift. Begge opkræves over ejendomsskattebilletten sammen med ejendomsskatten.

Renovationsafgiften dækker omkostningerne ved bl.a. indsamling, transport og behandling af dagrenovation, mens miljøgebyret bl.a. dækker udgifter til Genbrugsekspressen, genbrugsstationer, drift af genbrugscentre samt administration.

Det årlige affaldsgebyr beregnes efter:

 1. Antal miljøgebyrer på ejendommen i forhold til boligenheder m.v.
 2. Antal tilmeldinger til renovationsordningen ved årets begyndelse.

Ved ændringer i løbet af året, reguleres der i ejendomsskattebilletten for næstfølgende år.

Regulering af affaldsgebyret i forbindelse med til- og afmeldinger vil ske ugevis.

Se nuværende takster

Erhverv

For erhverv opkræves en renovationsafgift, der svarer til ejendommens renovationstilmelding. Renovationsafgiften opkræves på en særskilt regning. 

Renovationstaksterne kan ses her

Affald Thy app’en og beskedservice

Affald Thy app’en

Med vores app Affald Thy får du en lang række muligheder og hjælp til korrekt håndtering af dit affald.

Affald Thy kan bl.a. bruges til at:

 • Se hvilke ordninger du er tilmeldt, og anmode om ændringer
 • Finde datoer for afhentning af forskellige affaldstyper
 • Give besked om manglende afhentninger eller problemer med tømningen
 • Se genbrugscentrenes åbningstider og placering i kommunen
 • Bestil afhentning af Genbrugsekspressen (storskrald), hvis du er omfattet af ringeordning. 
 • Finde den nærmeste genbrugsstation
 • Slå dit affald op i en sorteringsguide, der viser hvordan du bedst kan bortskaffe det
 • Foretage til- og framelding af beskedservice
 • Få information om aktuelle driftsbeskeder
 • Bestille en kode til din ekstra sæk med affald 
 • Finde kontaktoplysninger 

Du får det bedste udbytte af Affald Thy, hvis du gemmer din adresse og dine kontaktoplysninger i app’en første gang du bruger den. 

Beskedservice

Hvis du gerne vil have en sms og/eller mail, når det er tid til afhentning i dit område, kan du tilmelde vores beskedservice.

Hent appen

App
Hent appen i app store
Hent appen i google play store

Regler for renovation

Tilmeldingspligt

Der er pligt for alle (enhver erhvervsenhed/boligenhed/sommerhus) til at være tilmeldt den kommunale renovationsordning.

 

Fritagelse

Helårs-boligenheder har mulighed for at søge fritagelse for renovationsordningen, såfremt boligen har været ubeboet i 3 på hinanden følgende måneder. Der reguleres ikke bagud.

Erhvervsenheder har mulighed for at søge fritagelse for renovationsordningen, såfremt enheden består af en tom lagerbygning uden velfærdsrum. Endvidere kan tomme erhvervslejemål fritages.

Endelig kan erhvervsenheder delvis fritages, hvis en erhvervsenhed kun beskæftiger ejeren og dennes ægtefælle og erhvervsenheden samtidig ligger i dén ejendom, hvor erhvervsenhedens ejer bor. I sådanne tilfælde kan renovationstilmeldingen på erhvervsenheden fritages.

Sommerhuse har ikke mulighed for at søge fritagelse for renovationsordningen.

For at blive fritaget, skal du opfylde disse krav. Hvis du vil fritages for renovationsordningen, skal du søge skriftligt pr. brev eller pr. mail til affald@thisted.dk

Affaldsregulativer

Standardregulativet for husholdningsaffald og erhvervsaffald kan ses her: 

Afbrænding af haveaffald

Det er, som udgangspunkt, ikke tilladt at afbrænde haveaffald.

Thisted Kommune tillader dog:
– at der afbrændes rent tørt træ på særligt indrettede bålpladser,
– at der afbrændes haveaffald Sankt Hans aften den 23. juni.

For erhverv gælder følgende særregler:

Det er tilladt at afbrænde haveaffald og lignende affald fra gartnerier og naturplejeaktiviteter på lokaliteten, hvor affaldet er frembragt.

Afbrænding af haveaffald skal foregå i henhold til afbrændingsbekendtgørelsen, BEK nr. 1339 af 10-12-2014.

Det skal sikres, at haveaffaldet er rensorteret og ikke indeholder urenheder eller andre affaldstyper som plast, papir, pap, jern m.v.