FOR HELÅRSHUSE

Selvbetjening

Bestil afhentning af Genbrugsekspressen

Klage over manglende tømning

Bestil sækkeruller til Genbrugsekspressen

Læs pjecen for 2022

Pjecen om Genbrugsekspressen for helårshuse, som gælder for 2022, kan du se ved at
klikke her:  Pjece, helårshuse, 2022. 

Du kan se pjecen som e-paper her: Pjece – helårshuse, e-paper 2022

Hvornår kommer Genbrugsekspressen ved mit helårshus?

Du kan finde din tømningsdag enten i appen Affald Thy eller i selvbetjeningsløsningen nedenfor.

Find din tømningsdag

I denne kalender (som kan printes ud) kan du se hvornår Genbrugsekspressen kører i dit område i 2022.

Hvis din ejendom er omfattet af rutekørsel, betyder det, at Genbrugsekspressen kører forbi din ejendom og ser efter, om du har stillet affald ud til afhentning på den dag, hvor du får hentet. Tilmeld dig beskedservice og få besked dagen før, vi kommer i dit område.

Hvis din ejendom er omfattet af ringeordning, kan du bestille afhentning:

  • via appen Affald Thy
  • via selvbetjeningsløsningen øverst til højre på denne side
  • via tlf. 97 72 39 66
  • via mail til skrald@filtenborg.nu

Indmelding af affald skal ske senest 3 hverdage, før indsamlingen på din adresse finder sted.

Bliv mindet om indmeldingsfristen ved at tilmelde dig Beskedservice enten i appen Affald Thy eller i selvbetjeningsløsningen nedenfor.

Beskedservice

Når du melder affald til afhentning, skal det nøjagtigt angives, hvor mange enheder du har, og hvad de indeholder. F. eks. 2 papkasser med aviser, 1 genbrugssæk med flasker, 1 bundt grene samt 1 vaskemaskine. Der må højst stå 10 enheder.

Når vi henter affaldet på din ejendom, må der ikke så andet affald end dét, som du har meldt ind til afhentning. Hvis du melder til for sent, vil dit affald først komme med næste gang, Genbrugsekspressen kører ved dit helårshus.

Genbrugsekspressen henter dit affald 12 gange om året i helårshuse.

Affaldet skal være stillet ud inden kl. 07.00 på afhentningsdagen. Affaldet må tidligst stilles ud dagen før indsamlingen.

Hvordan skal jeg sortere mit affald?

For at hjælpe med at gøre sorteringen af affaldet ved helårshuse så korrekt som muligt, har Thisted Kommune udarbejdet denne Sorteringsvejledning for 2022.

Bemærk, at hver genbrugssæk/papkasse kun må indeholde én affaldsart.

Det skal dog pointeres, at følgende former for affald IKKE hentes af Genbrugsekspressen:

 • Alle former for dagrenovation inklusive affald fra husdyr (kattegrus m.v.). Dette skal i skraldespanden.
 • Bygningsaffald (f.eks. glasuld), bygningsinventar (f.eks. WC og håndvaske) samt vinduesglas.
 • Farligt affald som f.eks. batterier, kemikalier, medicin, malingrester, elpærer, olie, spraydåser.
 • Jord, sten, græs, mos, sand, grus, murbrokker, trykimprægneret træ, keramik, lertøj, porcelæn, knust glast samt spejle.

Hvis Genbrugsekspressens mandskab ikke har taget dele af dit affald med, vil de lægge en klagesuk-seddel under sækken/papkassen til dig.
Af klagesuk-sedlen vil det fremgå, hvorfor affaldet ikke er taget med. Hvis årsagen er angivet som manglende eller mangelfuld sortering, og du ikke er enig i dette, er du velkommen til at tage dit affald med til nærmeste genbrugscenter. Dér vil personalet gerne vejlede og rådgive dig i sortering af det efterladte affald.

Hvor meget affald må jeg sætte ud?

Der må højst sættes 10 enheder ud til Genbrugsekspressen pr. gang ved helårshuse.

En enhed er f.eks. en klar genbrugssæk (skal lukkes), en papkasse (må ikke lukkes), et bundt grene, et stk. hvidevare, et samlet møbel, et juletræ (uden fod, og max. 2 m høj).

Hver enhed må højst veje 15 kg. (indbo dog undtaget).

Der medtages max. 1 stk. hvidevare pr. gang.

Affaldet skal afleveres i åbne papkasser, i bundter eller i de klare plastsække, som Thisted Kommune har fået produceret. Dog behøver større ting som f.eks. hvidevarer, juletræer og indbo m.v. ikke pakkes ind, men hver af disse vil tælle for en enhed.

I Genbrugsekspressen skal man benytte de specielle genbrugssække, som Thisted Kommune har fået produceret.

Hvor skal affaldet stå?

I byer skal affaldet stå synligt ved vejskel og ud for egen ejendom, typisk på fortovet. Affaldet tages med, hvis det står på fortovet eller max. 2 meter inde i indkørslen. Hvor der ikke er fortov, stilles affaldet i offentligt areal ud for ejendommen.
I landområder skal affaldet stå ved husnummerets placering ved hovedvejen.

Som hovedregel må affald fra flere ejendomme ikke stilles sammen.
Hvis der ikke er mulighed for at stille affaldet ud for hver ejendom, kan der søges dispensation fra denne regel. Ansøgning om dispensation skal sendes til Team Affald, Kirkevej 9, 7760 Hurup, eller affald@thisted.dk

Affaldet skal stilles på jorden. Cykler og andet, som ikke ønskes afhentet af Genbrugsekspressen, må ikke anbringes op ad affaldet.

Affaldet skal være stillet ud inden kl. 07.00 på afhentningsdagen. Hvis affaldet stilles ud senere, bliver det ikke taget med. Affaldet må tidligst stilles ud dagen før indsamlingen.

Hvordan får jeg de særlige genbrugssække?

Hvis du er tilmeldt digital post, kan du bestille sækkeruller via appen Affald Thy eller via selvbetjeningsløsningen nedenfor.

Bestil sækkeruller til Genbrugsekspressen

Hvis du ikke er tilmeldt digital post, skal du kontakte Affaldssektionen og få tilsendt en pjece og 5 klistermærker pr. boligenhed. Hvert klistermærker kan byttes til en rulle med 25 stk. genbrugssække ved:

 • Enten at sætte et gældende klistermærke et synligt sted på de genbrugssække/papkasser, som du sætter til afhentning. Når Genbrugsekspressens mandskab ser klistermærket, lægger de en ny rulle sække til dig.
 • Eller du kan aflevere et gældende klistermærke på ét af kommunens genbrugscentre. Så udleverer personalet dér en gratis rulle sække til dig.

 

Hvis dine klistermærker bliver væk, kan du enten betale 100 kr. for en ny rulle genbrugssække på ét af kommunens genbrugscentre, eller du må låne dig frem til et klistermærke.

Hvert år sendes ny information ud, så hvis klistermærkerne er blevet væk, kommer du med i ordningen med gratis sække igen året efter.

Et klistermærke bliver forældet ved årsskiftet og kan ikke benyttes i det nye år.

Det er som udgangspunkt ejeren af en bolig, der får tilsendt information om Genbrugsekspressen. Hvis ejeren ikke er tilmeldt digital post, skal vedkommende kontakte Affaldssektionen og få tilsendt pjece og klistermærker. Men det er nu også muligt for lejere, som er digitale, selv at hente information og bestille sækkeruller. Dette kan ske via appen Affald Thy eller via selvbetjeningsløsningen nedenfor.

 

Det er vigtigt, at lejere opretter sig med sin nøjagtige lejlighedsadresse. Kontakt Team Affald, hvis du ikke kan finde din nøjagtige adresse.

Evt. ubenyttede klistermærker skal overdrages til ny ejer ved ejerskifte på en ejendom.

 

Få besked

Hvis du gerne vil have besked fra os om afhentning af affaldet, kan du tilmelde dig Beskedservice i appen Affald Thy eller i selvbetjeningsløsningen nedenfor.

Beskedservice