FOR SOMMERHUSE

Læs pjecen for 2022

Pjecen om Genbrugsekspressen for sommerhuse, som gælder for 2022, kan du se ved at klikke her:  Pjece, sommerhuse, 2022. 

Du kan se pjecen som e-paper her: Pjece – sommerhuse, e-paper 2022

Hvornår kommer Genbrugsekspressen ved mit sommerhus?

Sommerhusejere kan få hentet affald fra sommerhuset med 3 hverdages varsel i 2 perioder af året. Det gælder for perioden 15. marts til 1. juni og igen fra 1. september til 1. november. Som sommerhusejer har du har ret at bestille affaldsafhentning 2 gange om foråret og 2 gange om efteråret.

Alle sommerhuse er omfattet af ringeordning. Det betyder, at du skal bestille afhentning af dit affald fra sommerhuset mindst 3 hverdage, før vi skal komme.
Du kan bestille afhentning på følgende måde:

  • via appen Affald Thy
  • via selvbetjeningsløsningen øverst til på denne side
  • via tlf. 97 72 39 66, mellem kl. 08.00 og kl. 17.00.
  • via mail til skrald@filtenborg.nu

Når du melder affald til afhentning, skal det nøjagtigt angives, hvor mange enheder du har, og hvad de indeholder. F.eks. 2 papkasser med aviser, 1 genbrugssæk med flasker, 1 bundt grene samt 1 vaskemaskine. Når vi henter affaldet på din ejendom, må der ikke stå andet affald end dét, som du har meldt ind til afhentning. Det må højst være 10 enheder til afhentning pr. gang.

Hvis dele af dit affald ikke bliver afhentet, vil årsagen typisk være, at du enten ikke har sorteret affaldet korrekt eller der var stillet mere affald ud end aftalt. Hvis årsagen er mangelfuld sortering, vil der blive lagt en klagesuk-seddel.

Da huset er et sommerhus, vil Thisted Kommune skrive til dig på din hjemmeadresse, hvis vi konstaterer problemer i forbindelse med affaldsafhentningen. Det vil være din opgave at fjerne det efterladte affald.

Hvordan skal jeg sortere mit affald?

For at hjælpe med at gøre sorteringen af affaldet ved sommerhuse så korrekt som muligt, har Thisted Kommune udarbejdet denne Sorteringsvejledning for 2022.

Bemærk, at hver genbrugssæk/papkasse kun må indeholde én affaldsart.

Det skal dog pointeres, at følgende former for affald IKKE hentes af Genbrugsekspressen:

  • Alle former for dagrenovation inklusive affald fra husdyr (kattegrus m.v.). Dette skal i skraldespanden.
  • Bygningsaffald (f.eks. glasuld), bygningsinventar (f.eks. WC og håndvaske) samt vinduesglas.
  • Farligt affald som f.eks. batterier, kemikalier, medicin, malingrester, elpærer, olie, spraydåser.
  • Jord, sten, græs, mos, sand, grus, murbrokker, trykimprægneret træ, keramik, lertøj, porcelæn, knust glast samt spejle.

Dette affald kan – bortset fra dagrenovation – afleveres på kommunens genbrugscentre.
Hvis Genbrugsekspressens mandskab ikke har taget dele af dit affald med, vil de lægge en klagesuk seddel under genbrugssækken/papkassen til dig.

Af klagesuk sedlen vil det fremgå, hvorfor affaldet ikke er taget med. Hvis årsagen er angivet som manglende eller mangelfuld sortering, og du ikke er enig i dette, er du velkommen til at tage dit affald med til nærmeste genbrugscenter. Dér vil personalet gerne vejlede og rådgive dig i sortering af det efterladte affald.

Hvor meget affald må jeg sætte ud?

Der må højst sættes 10 enheder ud til Genbrugsekspressen pr. gang.

En enhed er f.eks. en klar genbrugssæk (skal lukkes), en papkasse (må ikke lukkes), et bundt grene, et stk. hvidevare, et samlet møbel, et juletræ (uden fod, og max. 2 m høj).

Hver enhed må højst veje 15 kg. (indbo dog undtaget).

Der medtages max. 1 stk. hvidevare pr. gang.

Affaldet skal afleveres i åbne papkasser, i bundter eller i de klare plastsække, som Thisted Kommune har fået produceret. Dog behøver større ting som f.eks. hvidevarer, juletræer og indbo m.v. ikke pakkes ind, men hver af disse vil tælle for en enhed.

I Genbrugsekspressen skal man benytte de specielle genbrugssække, som Thisted Kommune har fået produceret.

Hvor skal affaldet stå?

I byer skal affaldet stå synligt ved vejskel og ud for egen ejendom, typisk på fortovet. Affaldet tages med, hvis det står på fortovet eller max. 2 meter inde i indkørslen. Hvor der ikke er fortov, stilles affaldet i offentligt areal ud for ejendommen.
I landområder skal affaldet stå ved husnummerets placering ved hovedvejen.

For sommerhuse på stikveje gælder, at affaldet skal stilles ud til stamvejen.

Som hovedregel må affald fra flere ejendomme ikke stilles sammen.
Hvis der ikke er mulighed for at stille affaldet ud for hver ejendom, kan der søges dispensation fra denne regel. Ansøgning om dispensation skal sendes til Team Affald, Kirkevej 9, 7760 Hurup, eller affald@thisted.dk

Affaldet skal stilles på jorden. Cykler og andet, som ikke ønskes afhentet af Genbrugsekspressen, må ikke anbringes op ad affaldet.

Hvordan får jeg de særlige genbrugssække?

Til Genbrugsekspressen skal man benytte de specielle klare genbrugssække, som Thisted Kommune har fået produceret.

Digital løsning
Du kan digitalt bestille gratis sækkeruller via appen Affald Thy eller via selvbetjeningsløsningen (de orange felter øverst i højre side). Bemærk, at du selv skal hente sækkerullerne på et af kommunens genbrugscentre.

Manuel løsning
Hvis du ikke er tilmeldt digital post og derfor haft mulighed for at få klistermærker, er fremgangsmåden følgende:

  • Enten at sætte et gældende klistermærke et synligt sted på de genbrugssække/papkasser, som du sætter til afhentning. Når Genbrugsekspressens mandskab ser klistermærket, lægger de en ny rulle sække til dig.
  • Eller du kan aflevere et gældende klistermærke på ét af kommunens genbrugscentre. Så udleverer personalet dér en gratis rulle sække til dig.

Hvert klistermærke giver ret til 1 rulle med 25 stk. genbrugssække. Hvis dine klistermærker bliver væk, må du enten betale 100 kr. for en ny rulle genbrugssække på ét af kommunens genbrugscentre, eller du må låne dig frem til et klistermærke.

Hvert år sendes nyt brev ud, så hvis skaden er sket, kommer du med i ordningen med gratis sække igen året efter.

Et klistermærke bliver forældet ved årsskiftet og kan ikke benyttes i det nye år.
Eventuelt ubenyttede klistermærker skal overdrages til ny ejer ved ejerskifte på en ejendom.