Genbrugscentre

Her finder du åbningstiderne og adresserne på genbrugscentre i Thisted, Hurup, Hanstholm og Frøstrup. Du finder også nyheder for genbrugscentrene på denne side.

NYHED 

Nye regler for aflevering af tagplader og facadebeklædning, med og uden asbest, på genbrugscentrene

I henhold til det nye Erhvervsaffaldsregulativ modtager Thisted Kommunes genbrugscentre ikke større mængder tagplader og facadebeklædning fra den 23. december 2022. Som privatperson kan du aflevere 10 plader, svarende til 200 kg. 3 – 4 gange i alt. Dette vil svare til ca. 40 plader pr. projekt. Hvis du har mængder der overstiger dette, henviser vi dig til at tage kontakt til en håndværker eller privat vognmand, og få det afleveret ved f.eks. Kåstrup Losseplads.

Se her, hvordan du gør på vores genbrugscentre, som privatperson.

Begrundelsen for de nye regler

De nye regler vil forbedre miljøet på genbrugspladserne til gavn for både medarbejderne og borgerne. Asbest er sundhedsfarlig, og ved at indføre begrænsningerne sikres det, at der ikke spredes asbestholdigt støv i omgivelserne.

Mængdebegrænsningen på 40 plader pr. projekt er indført for at sikre, at genbrugspladserne kun modtager asbest fra mindre reparationer/udskiftning af asbestplader. Større mængder af asbest bør transporteres direkte fra nedrivningsstedet til slutdeponering – uden omlastninger på genbrugspladsen. Omlastninger øger nemlig risikoen for spredning af de sundhedsskadelige asbestfibre.

Som privatperson må man max. aflevere 40 tagplader/iverplank m.v., svarende til
ca. 200 kg. pr. projekt.

Større mængder kan afleveres mod betaling af håndværkere og vognmænd på Kåstrup Losseplads, Kåstrupvej 20, 7860 Spøttrup – der skal udfyldes deklaration inden afleveringen i Kåstrup på nedenstående link.

 

Småt brændbart ændrer navn

Småt brændbart er en saga blot i Thisted Kommune.

For hvad er det egentlig? Der er rigtig meget småt, der kan brænde, men det er langt fra det hele, der hører til i containeren ‘Småt brændbart’.

Derfor bliver containeren til ‘Småt brændbart’ erstattet af det mere retvisende ‘Rest efter sortering’.

Når du er på genbrugscentret og har sorteret dit affald i de forskellige containere, kan du aflevere resten i ’Rest efter sortering’.

Vi håber, at ændringen kan være med til at sikre en endnu bedre sortering på genbrugscentrene og dermed også en større genanvendelse – til gavn for os alle.

Tak, fordi du sorterer.

Aflevering af tagplader på genbrugscentrene

Her kan du se hvordan du skal forholde dig, som privatperson der skal aflevere tagplader og facadebeklædning.

Når du som privatperson skal aflevere tagplader og facadebeklædning, med og uden asbest på genbrugscentrene, skal du gøre følgdende.

Du skal være opmærksom på, at du som privatperson kan aflevere 10 plader, svarende til 200 kg. 3 – 4 gange i alt. Dette vil svare til ca. 40 plader pr. projekt. 

Tagplader skal transporteres indpakket. Indpakningen kan for eksempel være i poser, som kan købes på genbrugscentrene. Prisen er 28 kr. pr. stk. inkl. moms, som kan betales kontant eller via MobilePay.

Du gør følgende:

    1. Pak dine tagplader ind.
    2. Kør til dit nærmeste genbrugscenter – i åbningstiden.
    3. Containerne er aflåst – kontakt personalet på pladsen for at få containeren låst op.
    4. Tag tagpladerne ud af indpakningen, inden de kommes i containeren.

Selvbetjening

Få adgang til genbrugscentrene i Thisted, Hurup og Hanstholm udenfor den bemandede åbningstid.

Tilmeld Genbrug 24-7 borger

Sortering af affald

Det er vigtigt, at affaldet, som du ønsker at aflevere på genbrugscentrene, er sorteret rigtigt.

Når vi afsætter affaldet videre til genbrug m.v., får vi bedre priser, når affaldet er sorteret korrekt.

Hvis du fejlsorterer dit affald eller slet ikke sorterer, har Thisted Kommune ret til at pålægge dig et særgebyr på p.t. 500 kr.
Det samme gælder, hvis du f.eks. smider affald uden for genbrugscentrene.

Thisted Kommune er i en løbende proces med at tilpasse genbrugscentrene til nutidens behov.

I takt med at genbrugscentrene bliver færdige, vil der blive lavet en egentlig sorteringsvejledning konkret til det enkelte genbrugscenter.
Sorteringsvejledningen vil kunne hentes i genbrugsbutikken på genbrugscentret, ligesom den vil kunne printes herfra siden.

Foreløbig har vi en sorteringsvejledning/oversigtsplan over Thisted Genbrugscenter, og sorteringsvejledning/oversigtsplan over Hanstholm Genbrugscenter.

Du er altid velkommen til at kontakte personalet med spørgsmål til sortering.

Thisted Genbrugscenter

Flintborgvej 5, 7700 Thisted

På Thisted Genbrugscenter er der åbent 24-7 året rundt for både private og erhverv.
Du skal tilmelde dig ordningen Genbrug Thy 24-7 for at kunne benytte genbrugscentret i den ubemandede åbningstid.

Bemandede åbningstider på Thisted Genbrugscenter

Mandag til fredag
08.00-17.00

Lørdag og søndag
10.00-14.00

Se oversigtskort over genbrugscentret

Se placering på kort

Hurup Genbrugscenter

Slyngborgvej 9, 7760 Hurup

På Hurup Genbrugscenter er der åbent 24-7 året rundt for både private og erhverv.
Du skal tilmelde dig ordningen på Genbrug Thy 24-7 for at kunne benytte genbrugscentret i den ubemandede åbningstid.

Bemandede åbningstider på Hurup Genbrugscenter

Mandag til fredag
08.00-17.00

Lørdag og søndag
10.00-14.00

Se førsteudgaven af oversigtskort over Hurup Genbrugscenter 

Se placering på kort

Hanstholm Genbrugscenter

Industrivangen 20, 7730 Hanstholm

På Hanstholm Genbrugscenter er der åbent 24-7 året rundt for private og erhverv.
Du skal tilmelde dig ordningen Genbrug Thy 24-7 for at kunne benytte genbrugscentret i den ubemandede åbningstid.

Bemandede åbningstider på Hanstholm Genbrugscenter

Mandag til fredag
08.00-17.00

Lørdag
12.30-16.00

Søndag
10.00-14.00

Se oversigtskort over genbrugscentret

Se placering på kort

Frøstrup Genbrugscenter

Håndværkervej 13A, 7741 Frøstrup

Bemandede åbningstider på Frøstrup Genbrugscenter

Bemærk at Frøstrup holder lukket tirsdag, torsdag og søndag.

Mandag, onsdag og fredag
14.00-17.00

Tirsdag og torsdag
Lukket

Lørdag
08.00-11.00

Søndag
Lukket

Se placering på kort

Andre oplysninger om genbrugscentrene

Du kan se den fysiske placering af genbrugscentrene på vores Kortinfo

Private køretøjer med papegøjeplader og gule nummerplader

Kommer du – som privat person – med affald i et køretøj med papegøjeplader eller med gule nummerplader, skal du påregne at blive ekstra observeret, idet vi skal sikre, at du ikke kommer med erhvervsaffald i et privat køretøj.

Hvis køretøjet har et cvr. nr. skrevet på køretøjet, vil køretøjet altid blive betragtet som erhvervskøretøj, og affaldet bliver betragtet som erhvervsaffald. Her kan du læse mere om erhvervsaffald på genbrugscentrene.

Her kan du se reglerne for brug af kommunens genbrugscentre.

Kompostjord

På kommunens genbrugscentre kan man købe kompostjord.
Prisen er p.t. 35 kr. inkl. moms for en fyldt almindelig trailer.

På Thisted Genbrugscenter er det, som det eneste sted, muligt at hente kompost i 24-7-ordningen, hvis man forinden, i den bemandede åbningstid, har købt en polet.

På hverdage vil vi – når tiden tillader det – kunne være behjælpelig med at læsse jorden i din trailer.
Læsning af jord sker på dit eget ansvar. Thisted Kommune erstatter ikke evt. skader, som er forvoldt ved læsningen/som følge af læsningen.

I weekenderne har vi sjældent tid til at hjælpe, så der må du forvente, at du selv skal læsse din trailer. Der kan lånes skovle til dette på det enkelte genbrugscenter.

Komposten er lavet af haveaffald, som er indleveret af borgerne.

Her kan du læse om, hvordan komposten i Thisted Kommune bliver lavet og hvad du kan bruge den til.

 

 

Priser

35 kr. for almindelig trailer
70 kr. for boogietrailer
25 kr. pr. m3 hvis man afhenter i container eller traktor med vogn