GENBRUG THY 24-7 for erhverv

Sådan kommer du ind på genbrugscentrene i Thisted, Hurup og Hanstholm udenfor bemandet åbningstid

1.

Tilmeld dig ordningen med NemID eller MitID. Du kan også logge ind med medarbejdersignatur. Brug selvbetjeningsløsningerne nedenfor.

 

Tilmeld Genbrug 24-7 erhverv MitID

2

Din nummerplade bliver scannet, når du holder i din bil udenfor porten. 

 

3.

Nu åbner porten i 20 sekunder, så du kan køre ind. Vær opmærksom på, at kun du passerer porten. Du må ikke lukke andre ind.

BEMÆRK: Nummerpladen skal være ren, så scanneren kan aflæse den.

Se filmen om erhvervs adgang herunder

Regler for aflevering af affald

Ordensreglerne for brug af kommunens genbrugscentre skal også overholdes i den ubemandede åbningstid.

I den ubemandede åbningstid kan du ikke aflevere farligt affald og eternit-tagplader.
De sædvanlige komprimatorer vil – af hensyn til din sikkerhed – være slukkede. Der vil i stedet være opsat almindelige containere til formålet.

De containere, som kan benyttes i den ubemandede åbningstid, er alle markeret med gule klistermærker med skriften “24-7” enten på containeren eller på skiltet ved containeren.

Affald fra private eller affald fra erhverv

Hvis du besøger genbrugscentret i Genbrug Thy 24-7-ordningen som privat person (i en personbil), vil dit affald blive betragtet som privat affald.

Hvis du besøger genbrugscentret i Genbrug Thy 24-7-ordningen som erhverv (i en erhvervsbil), vil dit affald blive betragtet som erhvervsaffald, og reglerne for erhvervs adgang skal følges.

Når den bemandede åbningstid ophører

Ved den bemandede åbningstids ophør skal alle brugere forlade genbrugscentret. Hvis du ønsker at få adgang til genbrugscentret i den ubemandede åbningstid, skal du køre til indgangsporten for Genbrug Thy 24-7 og følge den normale procedure for at få adgang i den ubemandede åbningstid.

Hvem kan bruge
Genbrug Thy 24-7-ordningen?

Alle, som har tilmeldt sig ordningen og som har en bil (max. 3.500 kg), kan benytte ordningen.

De, som ikke har mulighed for at benytte ordningen, må vi henvise til at benytte genbrugscentret i den bemandede åbningstid.

Strafgebyr, karantæne og udelukkelse

Hvis det konstateres, at ordensreglerne om sortering af affald m.v. ikke overholdes, vil Thy Recycle tage kontakt til de personer, som ikke har fulgt reglerne. Første henvendelse skal betragtes som et råd og en advarsel. Ved gentagne fejlsorteringer og manglende overholdelse af ordensreglerne vil Thy Recycle opkræve et strafgebyr samtidig med, at den pågældende person får karantæne i min. 3 måneder. Ved større misbrug af ordningen vil en udelukkelse kunne komme på tale.

Videoovervågning

Genbrugscentrene i Thisted, Hurup og Hanstholm er videoovervågede hele døgnet. Videooptagelserne vil blive benyttet til dokumentation for evt. overtrædelse af ordensreglerne.