FAQ

Har du et spørgsmål angående sortering, priser, m.fl., så kan du finde svaret her. Vi har samlet en række af de mest stillede spørgsmål.

Hvad gør jeg, hvis beholderen er for lille?

Beholderne med to kamre fås i størrelserne 240 ltr. og 370 ltr., så hvis du har en beholder på 240 ltr., som er for lille, kan du melde til Team Affald, at du ønsker en 370 ltr. beholder i stedet og omvendt. Du kan kontakte Team Affald pr. mail på affald@thisted.dk eller via vores kontakt formular nederst på siden.

Hvornår gælder ordningen fra?

Den gælder fra 1. november 2022.

Hvor langt inde på min grund må jeg stille beholderne?

Du må stille beholderne i skel eller i en afstand af max. 5 m inde på grunden. Husk, at Arbejdstilsynets regler om fast underlag (fliser eller asfalt), lys på adgangsvejen m.v., skal overholdes.

Hvis du har en bolig, sommerhus eller anden beboelse på landet med lang indkørselsvej, kan du læs mere via linket her under.

Læs mere her

Hvis jeg gerne vil have beholderne stående længere inde på grunden. Må jeg det?

Ja. Der er to muligheder.

 • Du kan vælge at stille beholderne længere inde på grunden, hvor du så selv skal huske at stille dem til skel, senest kl. 7.00 på tømningsdagen
 • Du kan tilmelde standpladsafhentning, så de hentes af renovatøren op til max. 40 m inde på grunden. Beholderen bliver returneret til pladsen igen, når den er tømt. Det kræver dog, at Arbejdstilsynets regler overholdes, og at du betaler et gebyr for standpladsafhentning.

Hvis du selv vil huske at stille til skel, tilbyder vi gratis at sende dig en SMS/mail dagen før, som minder dig på dette. Du skal bare lige huske at tilmelde dig Beskedservice, enten i appen Affald Thy eller på selvbetjeningsløsningen på AffaldThy.dk

Hvad skal der ske med min gamle beholder?

Din gamle affaldsbeholder er din, og du må beholde den, hvis du vil. Den vil dog ikke blive tømt efter 1. november 2022. Som en service tilbyder Team Affald at afhente din gamle affaldsbeholder uden beregning. Du kan tilmelde din gamle beholder til afhentning i vores selvbetjeningsløsning – Afhentning af materiel.

De gamle plastbeholdere vil blive sendt videre til genanvendelse, og de gamle stativer kan genbruges til nyt jern. De gamle beholdere og stativer vil blive afhentet efter den 1. november, når den nye ordning er trådt i kraft. Du vil få nærmere besked om afhentning af gamle beholdere og stativer senere.

Hvor ofte får jeg tømt mine beholdere?

Beholderen til mad- og restaffald, og beholderen til papir/pap og plast/mad og drikkevarekartoner bliver begge tømt hver 2. uge, mens beholderen til glas og metal tømmes hver 4. uge. Den røde miljøkasse, stiller du blot ud til tømning, når den er fyldt – husk at skrive din adresse på kassen inden du stiller den ud til tømning.

Du modtaget snart et brev i e-boks eller med posten, hvor du får oplysninger om hvornår dine beholdere tømmes. 

Læs mere her

Hvor ofte får jeg tømt den røde miljøkasse?

Den røde miljøkasse kan du stille ud til tømning sammen med dine andre beholdere. Du stiller blot kassen oven på én af de beholdere der skal tømmes. Husk at udfylde skeamet der er på kassens lås inden du stiller den ud til tømning.

Den første skraldeman der kommer til tømning på din adresse, vil som udgangspunkt tage den med og bytte den ud med en ny kasse. Hvis den første skraldemand ikke tager den med, kan det være fordi at han ikke har en ny kasse at bytte den ud med. Hvis den næste skraldemand har en at bytte den røde miljøkasse ud med, vil han gøre dette.

Hvorfor skal affaldet blandes sammen i de enkelte rum?

Da denne ordning blev vedtaget i Folketinget, var kravet, at der max. måtte opstilles 2-3 beholdere ved hvert hus til de 9 affaldstyper. Dette gør, at nogle affaldstyper, som er forholdsvist ens i bestanddel, kan afleveres i samme rum. Det indsamlede affald bliver sorteret hver for sig senere i processen

Hvor længe må jeg bruge min gamle affaldsbeholder/-sæk?

Nogle af de nye affaldsbeholdere er desværre lidt forsinkede.

HVIS du ikke har fået dine nye beholdere endnu, men har fået tømt den gamle ”for sidste gang i oktober”, så fortsætter du bare med at komme affald i den gamle beholder. Vi skal nok komme og tømme den. 

Hvad skal der i de 3 beholdere?

Den første beholder, som er opdelt 40/60, er til madaffald (40%) og restaffald (60%). Den næste beholder, som er opdelt 50/50, er til pap og papir i det ene rum og plast (både hård og blød) og drikkevarekartoner i det andet rum. Den sidste beholder er også opdelt 50/50. Her er det ene rum til glas, mens det andet rum er til metal.

Læs mere her

Hvor "rent"/skrabet skal emballagen være, når jeg lægger det i min affaldsbeholder?

Emballagen skal være skrabet og tømt for rester af f.eks. madaffald, rengørringsmidler. mv. så vidt som muligt.

Du kan finde hjælp og guide til din affaldssortering på vores side Sådan sorterer du. Her kan du finde svar på hvor tømt og skrabet et glas, en dåse, eller karton skal være, inden du lægger det i dine nye affaldsbeholdere.

Læs mere her

Hvordan og hvornår afhentes mit affald?

Affald fra beholdere med hjul bliver afhentet af 3 biler med dobbeltkamre. Den ene samler madaffald og restaffald, den anden samler papir/pap og plast/mad- og drikkevarekartoner og den sidste samler glas og metal.

Affald fra nedgravede beholdere og containere bliver afhentet af en kranbil.

Vi afhenter affald i tidsrummet fra kl. 07.00 til 20.00.

Læs mere her

Hvor meget må beholderne fyldes?

Låget på din beholder skal kunne lukke tæt, og affaldet må ikke hænge udover.

Affaldet i dine beholdere må ikke overstige følgende vægtgrænser:

 • 240 l beholder (delt eller udelt) må maksimalt indeholde 55 kg affald
 • 370 l beholder (delt) må maksimalt indeholde 80 kg affald
 • 400 l minicontainer må maksimalt indeholde 90 kg affald.
Hvad hvis mit affald ikke kan være der?

Hvis din beholder ikke kan lukkes, kan du i første omgang opbevare det ekstra affald et andet sted eller bestille ekstra tømning. Du har også mulighed for at bestille ekstra sække og ekstra strips via vores app.

Du kan bestille ekstra tømninger via app’en Affald Thy, via mail til affald@thisted.dk, eller telefonisk til Team Affald. Fra 1. november 2022 gælder det, at bestiller du inden kl. 12.00 på en hverdag, kan vi tømme dine beholdere samme dag. Hvis tømningen bestilles efter kl. 12.00 eller på weekend- eller helligdage, så udføres ekstratømningen på førstkommende hverdag.

Har du gentagende gange pladsproblemer, bør du overveje at:

 • Ændre beholderstørrelsen.

Som grundejer er det dit ansvar at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere på ejendommen.

Hvad sker med mit affald, når det afhentes?

De enkelte affaldstyper bliver kørt til en omlastehal, hvor de fortsat holdes opdelt. Aftagerne af de enkelte affaldstyper henter det sorterede affald. Det kan sammenlignes med, at madaffaldet fra Thisted Kommune i dag køres til Skovsted losseplads, hvor det omlastes og derefter køres til forarbejdning i Frederikshavn.

Hvordan kan jeg komme af med min gl. beholder/gl. stativ, hvis jeg ikke har fået det tilmeldt afhentning?

Beholderne/stativerne, som ikke er tilmeldt, kan enten afleveres på genbrugscentrene, eller afleveres til Genbrugsekspressen.

Hvis du er i ringeordning, skal du melde ind til Genbrugsekspressen. Hvis du har rutekørsel, skal du markere på beholderen med en seddel eller en sæk til Genbrugsekspressen (på håndtaget), at du ønsker din beholder taget med.

Hvad gør jeg når det stormer?

Du kan købe en krog, som monteres på et stakit eller lignende. Krogen skal monteres i en højde, så beholderens forkant vippes (ikke løftes) op på krogen. Hvis du ikke har en krog, vil renovatøren lægge beholderen ned efter tømning, så den ikke vælter og går i stykker.

Disse stormkroge kan købes på Genbrugscentrene i Thisted, Hurup og Hanstholm til 50 kr. stykket. Der medfølger et klistermærke til hver krog man køber, som der skal sættes på affaldsbeholderne, så de er synlige for skraldemanden.

Må jeg brænde mit haveaffald af?

Det er, som udgangspunkt, ikke tilladt at afbrænde haveaffald.

Thisted Kommune tillader dog:
– at der afbrændes rent tørt træ på særligt indrettede bålpladser,
– at der afbrændes haveaffald Sankt Hans aften den 23. juni.

For erhverv gælder følgende særregler:

Det er tilladt at afbrænde haveaffald og lignende affald fra gartnerier og naturplejeaktiviteter på lokaliteten, hvor affaldet er frembragt.

Afbrænding af haveaffald skal foregå i henhold til afbrændingsbekendtgørelsen, BEK nr. 1339 af 10-12-2014.

Det skal sikres, at haveaffaldet er rensorteret og ikke indeholder urenheder eller andre affaldstyper som plast, papir, pap, jern m.v.

 

 

Sommertømning

Fra sommeren 2023 kan alle bestille sommertømning af deres beholder(e) til mad- og restaffald.

Sommertømning er en ekstra tømning fra uge 23-34 i forhold til den normale tømning hver anden uge. På den måde kan man få tømt sin mad- og restaffaldsbeholder(e) hver uge i sommersæsonen.

Hvis du ønsker at bestille sommertømning, skal det ske inden 1. maj hvert år.  

Hvad er Genbrugsekspressen?

Genbrugsekspressen er en henteordning, der skal sikre, at storskrald og genanvendeligt affald bliver indsamlet og sorteret således, at mest muligt affald bliver genanvendt eller genbrugt samt at ikke-genanvendeligt eller ikke-genbrugeligt storskrald forbrændes.
Alt affald indsamlet via Genbrugsekspressen bliver kørt til genbrugscentrene i Thisted Kommune, hvor affaldet bliver udsorteret i de korrekte containere.

 

Hvad sker der med Genbrugsekspressen efter 1. november 2022?

Fra 1. november til 31. december 2022 sker der ikke noget, og Genbrugsekspressen fungerer som normalt.

Fra 1. januar 2023 bliver Genbrugsekspressen en ringeordning for ALLE bolig-adresser i Thisted Kommune. Indmelding af affald skal ske senest dagen før, indsamlingen finder sted på adressen. Indmelding af affald kan ske via www.affaldthy.dk samt i appen Affald Thy.

BEMÆRK: at der kun afhentes det affald, som er tilmeldt til afhentning. Der må højst sættes 10 enheder ud til Genbrugsekspressen pr. gang, og hver enhed må max veje 15 kg (indbo dog undtaget).

En enhed er f.eks.:

 • En klar genbrugssæk (skal lukkes)
 • En papkasse (må ikke lukkes)
 • Et bundt grene
 • Et stk. hvidevare (max 1 pr. gang)
 • Et samlet møbel
 • et juletræ (uden fod, og max. 2 m høj).Affaldet skal afleveres i åbne papkasser, i bundter eller i de klare plastsække, som Thisted Kommune har fået produceret. Dog behøver større ting som f.eks. hvidevarer, juletræer og indbo ikke pakkes ind, men de tæller hver for én enhed.

Læs mere om Genbrugsekspressen

Fik du ikke svar på dit spørgsmål? Kontakt os nedenfor