Fællesordninger

Bliv klogere på fællesordningen.

Affaldsbeholdere til fællesordninger:


Affaldsbeholder til mad- og restaffald

En 2-delt affaldsbeholder, der er opdelt 40%/60% til mad- og restaffald.

Ved større fællesordninger er det muligt at få u-delte beholdere. Dette aftales med Thisted Kommune.

Køkkenspand

En lille køkkenspand, hvor du kan indsætte en madaffaldspose.

Madaffaldsposer

Når du er ved at løbe tør, sætter du en madaffaldspose i klemme i mad- og restaffaldsbeholderens låg eller binder den fast til beholderens håndtag. Hvis du har en 1 kammeret beholder, skal den sættes i klemme eller om håndtaget på madaffaldsbeholderen. Så får du en ny rulle med madaffaldsposer, som vi placerer på beholderens låg. 

Affaldsbeholder til papir/pap og plast/mad- og drikkevarekartoner

En 2-delt affaldsbeholder, der er opdelt 50%/50% til papir/pap og plast/mad- og drikkevarekartoner.

Ved større fællesordninger er det muligt at få u-delte beholdere. Dette aftales med Thisted Kommune.

 

 

Affaldsbeholder til glas og metal

En 2-delt affaldsbeholder, der er opdelt 50%/50% til glas og metal.

Ved større fællesordninger er det muligt at få u-delte beholdere. Dette aftales med Thisted Kommune.

 

Kasse til farligt affald

En rød kasse til mindre mængder farligt affald og småt elektronik.

Kasse med indhold må max. veje 4 kg.

Desuden kan du

BEMÆRK: Alle fællesordninger skal ansøges om og godkendes af Thy Recycle. I stedet for de 3 uddelte beholdere, kan der ved fællesløsninger søges om andre containerløsninger f.eks. 4-hjulede containere, containere over jord og nedgravede containere. Ansøgningen skal godkendes af Thy Recycle. Etablering og vedligeholdelse står borgere og grundejere selv for såvel som udgifterne herfor. Ønskes der en fællesløsning, kan du med fordel downloade og udfylde skemaet nedenfor og indsende det til recycle@thyforsyning.dk

Skema – Fællesløsninger

Vær opmærksom på minimumskravene ved beregning af størrelse på fællesløsninger.

Bor du til leje, i etagebolig eller anden type bolig med fællesløsninger?

Du skal ligesom resten af kommunen sortere dit affald i 9 affaldstyper. Da du deler affaldsløsning med andre, vil I få et antal fælles beholdere/containere, som gør, at I kan sortere overskueligt. Sorteringen sker efter principperne, som til de private. Selvom I har en fællesløsning, får I hver 1 rød miljøkasse til farligt affald.

Se opdelingen af de 9 affaldstyper her.

Lejligheder

Andre typer beholdere

Er du udlejer, kontaktperson ved grundejerforening, andelsboligforening, boligselskab eller lign. skal du kontakte Thy Recycle omkring fællesløsninger. Der kan vælges mellem følgende størrelse beholdere.

Hele Thisted Midtby vil blive behandlet samlet. Vi tager kontakt til de berørte.

Minimumskrav

Disse minimumskrav benyttes til at udregne, hvor stor en fællesløsning man skal have.
For etageboliger er minimumskravet lidt mindre end for parcelhuse/sommerhuse.

Etageboliger, lejligheder, og lignende

Der er indført minimumskrav pr. boligenhed, som vist nedenfor:

Madaffald (Hver 2. uge)
Restaffald (Hver 2. uge)
Papir/pap (Hver 2. uge)
Plast/mad- og drikkevarekartoner (Hver 2. uge)
Glas (Hver 8. uge)
Metal (Hver 8. uge)
160 L
64 L
96 L
80 L
80 L
80 L
80 L

Andre beboelser – ej etageboliger

Der er indført minimumskrav pr. boligenhed, som vist nedenfor:

Madaffald (Hver 2. uge)
Restaffald (Hver 2. uge)
Papir/pap (Hver 2. uge)
Plast/mad- og drikkevarekartoner (Hver 2. uge)
Glas (Hver 8. uge)
Metal (Hver 8. uge)
185 L
74 L
111 L
92,5 L
92,5 L
92,5 L
92,5 L

Mål på beholdere

Højde
Bredde
Dybde
Datablad
240 L
1072 mm
580 mm
724 mm
370 L
1070 mm
770 mm
805 mm
400 L
1120 mm
980 mm
740 mm
660 L
1218 mm
1255 mm
773 mm
770 L
1368 mm
1255 mm
773 mm

Mål på kasse til farligt affald

Højde
Bredde
Dybde
Datablad
Rød kasse
300 mm
400 mm
280 mm

Valgmuligheder

Som supplement/erstatning for de 2-delte beholdere, kan man vælge mellem følgende u-delte beholdere:    

Beholderstørrelse
Opdeling
Tømning
Madaffald
240 L (2-hjulet)
1 kammer
Hver 2. uge
Madaffald
400 L (4-hjulet)
1 kammer
Hver 2. uge
Restaffald
400 L (4-hjulet)
1 kammer
Hver 2. uge
Restaffald
660 L (4-hjulet)
1 kammer
Hver 2. uge
Restaffald
770 L (4-hjulet)
1 kammer
Hver 2. uge
Papir/pap
240 L (2-hjulet)
1 kammer
Hver 2. uge
Papir/pap
400 L (4-hjulet)
1 kammer
Hver 2. uge
Papir/pap
660 L (4-hjulet)
1 kammer
Hver 2. uge
Papir/pap
770 L (4-hjulet)
1 kammer
Hver 2. uge
Plast/mad- og drikkevarekartoner
240 L (2-hjulet)
1 kammer
Hver 2. uge
Plast/mad- og drikkevarekartoner
400 L (4-hjulet)
1 kammer
Hver 2. uge
Plast/mad- og drikkevarekartoner
660 L (4-hjulet)
1 kammer
Hver 2. uge
Plast/mad- og drikkevarekartoner
770 L (4-hjulet)
1 kammer
Hver 2. uge
Glas
240 L (2-hjulet)
1 kammer
Hver 8. uge
Glas
400 L (4-hjulet)
1 kammer
Hver 8. uge
Glas
660 L (4-hjulet)
1 kammer
Hver 8. uge
Glas
770 L (4-hjulet)
1 kammer
Hver 8. uge
Metal
240 L (2-hjulet)
1 kammer
Hver 8. uge
Metal
400 L (4-hjulet)
1 kammer
Hver 8. uge
Metal
660 L (4-hjulet)
1 kammer
Hver 8. uge
Metal
770 L (4-hjulet)
1 kammer
Hver 8. uge

Kranløsninger

Der vil blive mulighed for at lave fællesløsninger som kranløsninger.

En kranløsning kan bestå af:

  • 2 – 4 m3 kube-containere over jord
  • 3 og 5 m3 containere semi-nedgravet
  • 3 og 5 m3 fuldt nedgravede containere

Containerne kan fås som 1 og 2 kammer beholdere. Madaffald, restaffald, papir, pap, plast og mad- og drikkevarekartoner tømmes hver 2. uge og glas og metal tømmes hver 4. uge.

Kun i særlige tilfælde kan tømning ske hver uge for madaffald, restaffald, papir/pap og plast/mad- og drikkevarekartoner og hver 2. uge for glas og metal. Prismæssigt vil det betyde en fordobling af priserne.

*)Husk at minimumskravene pr. boligenhed skal være overholdt.

 

Her er et eksempel på nedgravede fællesløsninger. De viste containere og opdelingen er ikke helt magen til det, som bliver opstillet i Thisted Kommune.

Mål og datablade på kubeløsninger

Højde
Bredde
Dybde
Datablad
Kube - 2 m3
1550 mm
1500 mm
1200 mm
Kube - 3 m3
1550 mm
2200 mm
1200 mm
Kube - 4 m3
1550 mm
2900 mm
1200 mm

Datablad og gravevejledning på helt og semi-nedgravede løsninger

Datablad/Link
Nedgravede containere
Semi-nedgravede containere

Værktøjskassen til fællesløsninger

Her kan du finde de forskellige værktøjer, du skal bruge i forbindelse med dine overvejelser, beregninger og den videre tilmelding til fællesløsninger.

 

Se vejledningen om fællesløsninger Thisted Kommune her.

Se størrelser og priser på kranløsningerne her.

Download prislisten for standardløsninger pr. 1. november 2022

Skema – Tilmelding til fællesløsning

OBS – ansøgninger med kranløsning

Hvis du ønsker en affaldsløsning, som omfatter kuber, semi-nedgravede og helt nedgravede kranløsninger, skal der medfølge en situationsplan over placeringen af affaldsløsningen. Denne situationsplan, kan indtegnes på et oversigtkort, eller andre plantegninger man har til rådighed. På situationsplanen skal affaldsløsningens placering indtegnes og du skal på planen skrive afstanden mellem:

– Affaldsløsning og bygning
– Affaldsløsning og skel
– Affaldsløsning og vejskel

Så ofte bliver dine affaldsbeholdere tømt

Dine beholdere tømmes altid på samme ugedag i tidsrummet mellem kl. 07.00-20.00, og det er derfor vigtigt, at du husker at stille dine affaldsbeholdere klar til afhentning. Affaldsbeholderne tømmes uanset om tømningsdagen er en hverdag eller en helligdag. Dog kan der komme forskydninger i forbindelse med jul og nytår.

Får du brug for at få tømt én eller flere af dine beholdere før tid, kan du bestille ekstra tømning mod betaling af et gebyr pr. beholder.

BEMÆRK! Det er vigtigt, at du sorterer dit affald korrekt, da det ikke vil blive hentet, hvis det er sorteret forkert.

Sommertømning

Alle bestille sommertømning af deres beholder(e) til mad- og restaffald.

Læs mere om sommertømning.

Mad- og restaffald – tømmes hver 2. uge

Mad- og restaffald

Papir/pap og plast/mad- og drikkevarekartoner – tømmes hver 2. uge

Papir, pap, plast og mad- og drikkevarekartoner

Glas og metal – tømmes hver 8. uge

Glas og metal