Fællesordninger

Bliv klogere på fællesordningen.

Affaldsbeholdere til fællesordninger:


Affaldsbeholder til mad- og restaffald

En 2-delt affaldsbeholder, der er opdelt 40%/60% til mad- og restaffald.

Ved større fællesordninger er det muligt at få u-delte beholdere. Dette aftales med Thisted Kommune.

Køkkenspand

En lille køkkenspand, hvor du kan indsætte en madaffaldspose.

Madaffaldsposer

Du får en rulle madaffaldsposer, og når du er ved at løbe tør, sætter du en madaffaldspose i klemme i beholderens låg eller binder den fast til beholderens håndtag. Ved næste tømning får du nye poser, som vi placerer på beholderens låg.

Affaldsbeholder til papir/pap og plast/mad- og drikkevarekartoner

En 2-delt affaldsbeholder, der er opdelt 50%/50% til papir/pap og plast/mad- og drikkevarekartoner.

Ved større fællesordninger er det muligt at få u-delte beholdere. Dette aftales med Thisted Kommune.

 

 

Affaldsbeholder til glas og metal

En 2-delt affaldsbeholder, der er opdelt 50%/50% til glas og metal.

Ved større fællesordninger er det muligt at få u-delte beholdere. Dette aftales med Thisted Kommune.

 

Kasse til farligt affald

En rød kasse til mindre mængder farligt affald og småt elektronik.

Kasse med indhold må max. veje 4 kg.

Desuden kan du

BEMÆRK: Alle fællesordninger skal ansøges om og godkendes af Thisted Kommune. I stedet for de 3 uddelte beholdere, kan der ved fællesløsninger søges om andre containerløsninger f.eks. 4-hjulede containere, containere over jord og nedgravede containere. Ansøgningen skal godkendes af Thisted Kommune. Etablering og vedligeholdelse står borgere og grundejere selv for såvel som udgifterne herfor. Ønkes der en fællesløsning, kan du med fordel downloade og udfylde skemaet nedenfor og indsende det til affald@thisted.dk.

Skema – Fællesløsninger

Vær opmærksom på minimumskravene ved beregning af størrelse på fællesløsninger.

Bor du til leje, i etagebolig eller anden type bolig med fællesløsninger?

Du skal ligesom resten af kommunen sortere dit affald i 9 affaldstyper. Da du deler affaldsløsning med andre, vil I få et antal fælles beholdere/containere, som gør, at I kan sortere overskueligt. Sorteringen sker efter principperne, som til de private. Selvom I har en fællesløsning, får I hver 1 kasse til farligt affald.

Se opdelingen af de 9 affaldstyper her.

Lejligheder

Andre typer beholdere

Er du udlejer, kontaktperson ved grundejerforening, andelsboligforening, boligselskab eller lign. skal du kontakte Team Affald omkring fællesløsninger. Der kan vælges mellem følgende størrelse beholdere.

Hele Thisted Midtby vil blive behandlet samlet. Vi tager kontakt til de berørte.

Minimumskrav

Disse minimumskrav benyttes til at udregne, hvor stor en fællesløsning man skal have. For etageboliger er minimumskravet lidt mindre end for parcelhuse/sommerhuse.

Etageboliger, lejligheder, og lignende

Der er indført minimumskrav pr. boligenhed, som vist nedenfor:

160 L
Madaffald (Hver 2. uge)
64 L
Restaffald (Hver 2. uge)
96 L
Papir/pap (Hver 2. uge)
80 L
Plast/mad- og drikkevarekartoner (Hver 2. uge)
80 L
Glas (Hver 4. uge)
80 L
Metal (Hver 4. uge)
80 L

Andre beboelser – ej etageboliger

Der er indført minimumskrav pr. boligenhed, som vist nedenfor:

185 L
Madaffald (Hver 2. uge)
74 L
Restaffald (Hver 2. uge)
111 L
Papir/pap (Hver 2. uge)
92,5 L
Plast/mad- og drikkevarekartoner (Hver 2. uge)
92,5 L
Glas (Hver 4. uge)
92,5 L
Metal (Hver 4. uge)
92,5 L

Mål på beholdere

240 L
Højde
1072 mm
Bredde
580 mm
Dybde
724 mm
Datablad
370 L
Højde
1070 mm
Bredde
770 mm
Dybde
805 mm
Datablad
400 L
Højde
1120 mm
Bredde
980 mm
Dybde
740 mm
Datablad
660 L
Højde
1218 mm
Bredde
1255 mm
Dybde
773 mm
Datablad
770 L
Højde
1368 mm
Bredde
1255 mm
Dybde
773 mm
Datablad

Mål på kasse til farligt affald

Rød kasse
Højde
300 mm
Bredde
400 mm
Dybde
280 mm
Datablad

Valgmuligheder

Som supplement/erstatning for de 2-delte beholdere, kan man vælge mellem følgende u-delte beholdere*:    

Madaffald
Beholderstørrelse
240 L (2-hjulet)
Opdeling
1 kammer
Tømning
Hver 2. uge
Madaffald
Beholderstørrelse
400 L (4-hjulet)
Opdeling
1 kammer
Tømning
Hver 2. uge
Restaffald
Beholderstørrelse
400 L (4-hjulet)
Opdeling
1 kammer
Tømning
Hver 2. uge
Restaffald
Beholderstørrelse
660 L (4-hjulet)
Opdeling
1 kammer
Tømning
Hver 2. uge
Restaffald
Beholderstørrelse
770 L (4-hjulet)
Opdeling
1 kammer
Tømning
Hver 2. uge
Papir/pap
Beholderstørrelse
240 L (2-hjulet)
Opdeling
1 kammer
Tømning
Hver 2. uge
Papir/pap
Beholderstørrelse
400 L (4-hjulet)
Opdeling
1 kammer
Tømning
Hver 2. uge
Papir/pap
Beholderstørrelse
660 L (4-hjulet)
Opdeling
1 kammer
Tømning
Hver 2. uge
Papir/pap
Beholderstørrelse
770 L (4-hjulet)
Opdeling
1 kammer
Tømning
Hver 2. uge
Plast/mad- og drikkevarekartoner
Beholderstørrelse
240 L (2-hjulet)
Opdeling
1 kammer
Tømning
Hver 2. uge
Plast/mad- og drikkevarekartoner
Beholderstørrelse
400 L (4-hjulet)
Opdeling
1 kammer
Tømning
Hver 2. uge
Plast/mad- og drikkevarekartoner
Beholderstørrelse
660 L (4-hjulet)
Opdeling
1 kammer
Tømning
Hver 2. uge
Plast/mad- og drikkevarekartoner
Beholderstørrelse
770 L (4-hjulet)
Opdeling
1 kammer
Tømning
Hver 2. uge
Glas
Beholderstørrelse
240 L (2-hjulet)
Opdeling
1 kammer
Tømning
Hver 4. uge
Glas
Beholderstørrelse
400 L (4-hjulet)
Opdeling
1 kammer
Tømning
Hver 4. uge
Glas
Beholderstørrelse
660 L (4-hjulet)
Opdeling
1 kammer
Tømning
Hver 4. uge
Glas
Beholderstørrelse
770 L (4-hjulet)
Opdeling
1 kammer
Tømning
Hver 4. uge
Metal
Beholderstørrelse
240 L (2-hjulet)
Opdeling
1 kammer
Tømning
Hver 4. uge
Metal
Beholderstørrelse
400 L (4-hjulet)
Opdeling
1 kammer
Tømning
Hver 4. uge
Metal
Beholderstørrelse
660 L (4-hjulet)
Opdeling
1 kammer
Tømning
Hver 4. uge
Metal
Beholderstørrelse
770 L (4-hjulet)
Opdeling
1 kammer
Tømning
Hver 4. uge

Kranløsninger

Der vil blive mulighed for at lave fællesløsninger som kranløsninger.

En kranløsning kan bestå af:

  • 2 – 4 m3 kube-containere over jord
  • 3 og 5 m3 containere semi-nedgravet
  • 3 og 5 m3 fuldt nedgravede containere

Containerne kan fås som 1 og 2 kammer beholdere. Madaffald, restaffald, papir, pap, plast og mad- og drikkevarekartoner tømmes hver 2. uge og glas og metal tømmes hver 4. uge.

Kun i særlige tilfælde kan tømning ske hver uge for madaffald, restaffald, papir/pap og plast/mad- og drikkevarekartoner og hver 2. uge for glas og metal. Prismæssigt vil det betyde en fordobling af priserne.

*)Husk at minimumskravene pr. boligenhed skal være overholdt.

 

Her er et eksempel på nedgravede fællesløsninger. De viste containere og opdelingen er ikke helt magen til det, som bliver opstillet i Thisted Kommune.

Mål og datablade på kubeløsninger

Kube - 2 m3
Højde
1740 mm
Bredde
800 mm
Dybde
1600 mm
Datablad
Kube - 3 m3
Højde
1745 mm
Bredde
1200 mm
Dybde
1600 mm
Datablad
Kube - 4 m3
Højde
1744 mm
Bredde
1650 mm
Dybde
1600 mm
Datablad

Datablad og gravevejledning på helt og semi-nedgravede løsninger

Nedgravede containere
Datablad/Link
Semi-nedgravede containere
Datablad/Link

Værktøjskassen til fællesløsninger

Her kan du finde de forskellige værktøjer, du skal bruge i forbindelse med dine overvejelser, beregninger og den videre tilmelding til fællesløsninger.

 

Se vejledningen om fællesløsninger Thisted Kommune her.

Se størrelser og priser på kranløsningerne her.

Download prislisten for standardløsninger pr. 1. november 2022

Skema – Tilmelding til fællesløsning

OBS – ansøgninger med kranløsning

Hvis du ønsker en affaldsløsning, som omfatter kuber, semi-nedgravede og helt nedgravede kranløsninger, skal der medfølge en situationsplan over placeringen af affaldsløsningen. Denne situationsplan, kan indtegnes på et oversigtkort, eller andre plantegninger man har til rådighed. På situationsplanen skal affaldsløsningens placering indtegnes og du skal på planen skrive afstanden mellem:

– Affaldsløsning og bygning
– Affaldsløsning og skel
– Affaldsløsning og vejskel

Så ofte bliver dine affaldsbeholdere tømt

Dine beholdere tømmes altid på samme ugedag i tidsrummet mellem kl. 07.00-20.00, og det er derfor vigtigt, at du husker at stille dine affaldsbeholdere klar til afhentning. Affaldsbeholderne tømmes uanset om tømningsdagen er en hverdag eller en helligdag. Dog kan der komme forskydninger i forbindelse med jul og nytår.

Får du brug for at få tømt én eller flere af dine beholdere før tid, kan du bestille ekstra tømning mod betaling af et gebyr pr. beholder.

BEMÆRK! Det er vigtigt, at du sorterer dit affald korrekt, da det ikke vil blive hentet, hvis det er sorteret forkert.

Sommertømning

Fra sommeren 2023 kan alle bestille sommertømning af deres beholder(e) til mad- og restaffald.

Læs mere om sommertømning.

Mad- og restaffald – tømmes hver 2. uge

Mad- og restaffald

Papir/pap og plast/mad- og drikkevarekartoner – tømmes hver 2. uge

Papir, pap, plast og mad- og drikkevarekartoner

Glas og metal – tømmes hver 4. uge

Glas og metal