Erhverv

Du finder information omkring erhvervskunder.

NYHED 

Nye regler for aflevering af tagplader og facadebeklædning, med og uden asbest, på genbrugscentrene

I henhold til det nye Erhvervsaffaldsregulativ modtager Thisted Kommunes genbrugscentre ikke større mængder tagplader og facadebeklædning fra den 23. december 2022. Som erhverv kan der afleveres max 200 kg. farligt affald om året – herunder tagplader og facadebeklædning, med og uden asbest.

Større mængder kan mod betaling afleveres på

Kåstrup Losseplads, Kåstrupvej 20, 7860 Spøttrup.

Husk at udfylde en deklaration på dit affald, inden ankomst. Du kan bruge linket nedenfor.

Er du en lille erhvervsvirksomhed?

Bliv klogere på, hvad der gælder for små erhvervsvirksomheder, som ønsker at deltage i den kommunale ordning fra den 1. november 2022.

Læs mere om ordningen

Sådan får du adgang som erhvervskunde

Før du kan få adgang, skal du – første gang – tilmelde dig ordningen med virksomhedens NemID eller MitID samt http://Genbrugsplads.info. Du skal være opmærksom på, at du skal betale for besøgene, på samme måde som tidligere.

Genbrugscentre i Thisted Kommune kan benyttes af alle betalende erhvervskunder. Betalingen sker på http://Genbrugsplads.info – og her kan du også følge med i din virksomheds besøg på genbrugscentrene.

BEMÆRK: at du ikke må komme med køretøjer over 3.500 kg.

Når du har tilmeldt din virksomhed, skal du fremover blot sende en SMS til 1919 + en kode (som betaling), hver gang du ønsker at benytte genbrugscentrene.

Se genbrugscentrenes åbningstider, beliggenhed m.v. her

Thisted Genbrugscenter

Flintborgvej 5
7700 Thisted 

Koder

En enhed (bil eller trailer) 
 Gp 7871  

To enheder (bil og trailer) 
 Gp 7872   

Se placering på kort

Hurup Genbrugscenter

Slyngborgvej 9
7760 Hurup

Koder

En enhed (bil eller trailer) 
Gp 7873

To enheder (bil og trailer) 
Gp 7874

Se placering på kort

Hanstholm Genbrugscenter

Industrivangen 20
7730 Hanstholm

Koder

En enhed (bil eller trailer)
 Gp 7875 

To enheder (bil og trailer)
Gp 7876

Se placering på kort

Frøstrup Genbrugscenter

Håndværkervej 13A
7741 Frøstrup
 

Koder

En enhed (bil eller trailer)
 Gp 7877 

To enheder (bil og trailer)
Gp 7878

Se placering på kort

Når du sender SMS’en, skal det være fra ét af de mobilnumre, som du indberettede, da du tilmeldte virksomheden i betalingssystemet. 

Når du sender en SMS, får du adgang til ét af kommunens genbrugscentre. Hver SMS giver én adgang til genbrugscentret i 1 time. Du vil modtage en kvitterings-SMS retur. Kvitterings-SMS’en skal du kunne vise på genbrugscentret, hvis personalet spørger. Du skal kunne påbegynde afleveringen af affaldet inden 1 time, efter du har sendt SMS’en. Efter 1 time bortfalder din adgang til genbrugscentret. Bemærk, at du også skal sende en betalings-SMS forud for besøget, hvis du benytter 24-7 ordningen på Thisted Genbrugscenter udenfor bemandet åbningstid. 
 
Hvis du har problemer med at sende en SMS til 1919, så forsøg i stedet at sende SMS’en til 4244 1919. 

Tilmeld Genbrug 24-7 

Priser

Der betales pr. SMS/pr. adgang. Priserne er inkl. moms. 

Find priserne for aflevering af erhvervsaffald på genbrugscentrene her

Betaling 

Når du tilmelder din virksomhed, får du mulighed for at tilmelde dig betaling via betalingskort (Dankort, Visa). Hvis du vælger denne form for betaling, vil du automatisk blive trukket et beløb svarende til taksten på den SMS, du sender. 
 
Hvis du ikke benytter muligheden med betalingskort, vil vi ca. hvert halve år fremsende en regning for dine besøg. 

Private genbrugsbutikker har fået fritagelse for betaling, men skal dog sende en SMS, inden de kommer med affald, i lighed med øvrige erhvervsvirksomheder.  

Privat affald 

Alt affald, som afleveres i erhvervskøretøjer, betragtes som erhvervsaffald. Hvis en ejer eller en medarbejder fra en erhvervsvirksomhed ønsker at aflevere privat affald, skal affaldet afleveres i privat bil. Dette gælder uanset om erhvervskøretøjet er med papegøjeplader eller der er frikøbs-billetter. 

Erhvervsaffald

Affaldsbekendtgørelsen

Ifølge den gældende affaldsbekendtgørelse skal kommunerne stille genbrugscentrene til rådighed – mod betaling – for de erhverv, som måtte ønske at benytte dem.

Generelt
Affaldsbekendtgørelsen har næsten betydning for alle erhvervsvirksomheder, men især affaldstransportører og -indsamlere bør være opmærksomme på reglerne.

 Miljøstyrelsens hjemmeside kan du orientere dig om reglerne i og fortolkningerne af Affaldsbekendtgørelsen.

Af bekendtgørelsen fremgår bl.a.:

  • Erhverv har adgang til at komme med affald på kommunens genbrugscentre på visse betingelser. Adgangen er dog begrænset til køretøjer op til 3500 kg + trailer. Køretøjer over 3500 kg. har ikke adgang til genbrugscentrene. Bemærk, at reglerne for aflevering af affald på genbrugscentrene skal overholdes. Her kan du se: Reglerne for brug af kommunens genbrugscentre.
  • Erhvervs adgang til at komme med affald på genbrugscentrene i mængde svarende til en husholdning. Der må dog kun afleveres max. 200 kg. farligt affald pr. år. Genbrugscentrene er forpligtet til at udlevere kvittering for modtagelsen af det farlige affald. Farligt affald, som er omfattet af producentansvarsordningen dvs. batterier, kølemøbler og WEEE-affald, er IKKE omfattet af de 200 kg.
  • Det er ikke tilladt at aflevere affald i uigennemsigtige sække (f.eks. sorte sække) på genbrugscentrene. Alle sække skal være klare plastsække. Klare plastsække kan købes ved de fleste dagligvareforretninger.

Thisted Kommune har en ordning for erhvervs adgang til kommunens genbrugscentre. Via dette link kan du orientere dig om, hvordan du tilmelder dig ordningen, og hvad det koster.

Boligselskaber og andre, som ejer udlejningsboliger 

Det er tilladt boligselskaber og andre, som ejer udlejningsboliger, gratis at komme med deres lejeres affald, såfremt disse betaler miljøgebyr. 

Bygningsaffald, affald fra grønne områder og øvrigt affald, som vedrører de faste installationer m.v. (f.eks. fra udskiftning af badeværelser og køkkener) fra lejemålene betragtes som erhvervsaffald, hvorfor der skal betales via SMS, før udlejer må aflevere affaldet på genbrugscentrene. 

Læssene må ikke være blandede læs. Det skal være rene “lejer”-læs, eller rene “udlejer”-læs. Hvis der er tvivl om affaldets tilhørsforhold, er det personalet på genbrugscentrene, som træffer afgørelse i sagen. Denne afgørelse kan påklages til Thy Recycle, Silstrupvej 12, 7700 Thisted evt. via recycle@thyforsyning.dk