3 beholdere.
9 affaldstyper.

– bar’ bedre

På grund af den nye klimaaftale trådte en ny affaldsordning i kraft den 1. november 2022 i Thisted Kommune.

NYHED – Din renovationsopkrævning er på vej fra Thy Forsyning

Du kan forvente at modtage opgørelse 2023 og 1. aconto opkrævning 2024 i marts, til betaling i april 2024.

Du skal derfor holde øje med din e-Boks, mail eller postkasse, når vi i marts begynder at udsende opkrævningerne.

Læs mere via dette link – Renovationsopkrævning 2023/2024

NYHED – Ændring af tømningsinterval for glas og metal

Fra mandag den 4. marts 2024 ændres tømningsintervallet for glas og metalbeholdere i kommunen. For de fleste betyder det, at det nuværende interval ændres fra 4 uger til 8 uger. Denne ændring indføres for at imødekomme behovet for mere effektiv affaldshåndtering.

Som ejer modtager du en mail eller et brev i e-Boks eller din postkasse om dette.

Læs mere om ændringen via dette link – Ny tømningsinterval for glas og metal.

NYHED – Ombygning af Thisted Genbrugscenter

Vi er glade for at kunne annoncere spændende planer for Thisted Genbrugscenter

Den 1. marts 2024 starter en omfattende ombygning af pladsen med henblik på at imødekomme de stigende krav til genanvendelse og bæredygtighed i fremtiden. 

Hold dig opdateret om fremdriften og ændringer vedrørende ombygningen på vores hjemmeside via dette link – Renovering af Thisted Genbrugscenter.

Nye kontaktoplysninger

Da vi er blevet til Thy Recycle – en del af Thy Forsyning, har vi fået nyt telefonnummer og mailadresse i kan kontakte os på.

Telefonnummer: 88 91 77 77

Mailadresse: recycle@thyforsyning.dk 

 

Nyheder

​Mangler du madaffaldsposer?

….og har din bolig sin egen
affaldsløsning?

Så skal du binde en madaffaldspose om håndtaget på din mad- og restaffaldsbeholder. Så vil renovatøren lægge en ny rulle med 100 stk. madaffaldsposer til dig ved næste tømning.

…eller er din bolig en del af en fælles
affaldsløsning?

Så kan du bestille madaffaldsposer via vores gratis app Affald Thy. HUSK, at det skal være på din lejlighedsadresse, du bestiller poserne. Poserne vil blive leveret med Genbrugsekspressen, næste gang de kommer til din adresse.

Husk madaffaldsposer er kun til jeres madaffald.

Pressemeddelelse – Affald Thy bliver til Thy Forsyning

Fra den 1. januar 2024 blev Affald Thy en del af Thy Forsyning sammen med Thisted Vand A/S. Du kan læse pressemeddelelsen via linket herunder.

Nye regler for aflevering af tagplader og facadebeklædning, med og uden asbest, på genbrugscentrene

I henhold til det nye Erhvervsaffaldsregulativ modtager Thisted Kommunes genbrugscentre ikke større mængder tagplader og facadebeklædning, med og uden asbest. 

Du kan læse mere om hvordan du skal forholde dig som erhverv og privatperson her.

NemID Medarbejdersignatur udgår

Fra og med den 1. november 2023, kan man ikke oprette sig eller logge på med NemID Medarbejdersignatur i forbindelse med erhvervsadgang på genbrugscentrene.

Fremover vil du skulle benytte MitID i stedet, både til privat og erhverv.

Beholdervaske-service stopper den 1. november 2023

Fra den 1. november 2023 kan du ikke længere bestille vask af dine affaldsbeholdere. Denne service vil blive fjernet fra hjemmesidens selvbetjeningsløsning og vores gratis app Affald Thy.

Hvis du ønsker at få vasket dine affaldsbeholdere efter denne dato, henviser vi til private leverandører af vaskeservice.

​Mangler du madaffaldsposer?

….og har din bolig sin egen
affaldsløsning?

Så skal du binde en madaffaldspose om håndtaget på din mad- og restaffaldsbeholder. Så vil renovatøren lægge en ny rulle med 100 stk. madaffaldsposer til dig ved næste tømning.

…eller er din bolig en del af en fælles
affaldsløsning?

Så kan du bestille madaffaldsposer via vores gratis app Affald Thy. HUSK, at det skal være på din lejlighedsadresse, du bestiller poserne. Poserne vil blive leveret med Genbrugsekspressen, næste gang de kommer til din adresse.

Husk madaffaldsposer er kun til jeres madaffald.

NemID Medarbejdersignatur udgår

Fra og med den 1. november 2023, kan man ikke oprette sig eller logge på med NemID Medarbejdersignatur i forbindelse med erhvervsadgang på genbrugscentrene.

Fremover vil du skulle benytte MitID i stedet, både til privat og erhverv.

Pressemeddelelse – Affald Thy bliver til Thy Forsyning

Fra den 1. januar 2024 blev Affald Thy en del af Thy Forsyning sammen med Thisted Vand A/S. Du kan læse pressemeddelelsen via linket herunder.

Beholdervaske-service stopper den 1. november 2023

Fra den 1. november 2023 kan du ikke længere bestille vask af dine affaldsbeholdere. Denne service vil blive fjernet fra hjemmesidens selvbetjeningsløsning og vores gratis app Affald Thy.

Hvis du ønsker at få vasket dine affaldsbeholdere efter denne dato, henviser vi til private leverandører af vaskeservice.

Nye regler for aflevering af tagplader og facadebeklædning, med og uden asbest, på genbrugscentrene

I henhold til det nye Erhvervsaffaldsregulativ modtager Thisted Kommunes genbrugscentre ikke større mængder tagplader og facadebeklædning, med og uden asbest. 

Du kan læse mere om hvordan du skal forholde dig som erhverv og privatperson her.

TEKSTILAFFALD

Hvordan kommer jeg af med det?

I Thisted Kommune kommer der ikke en ekstra affaldsbeholder til tekstilaffald. Du kan allerede i dag aflevere tekstilaffald med Genbrugsekspressen. Fra 2023 er kategorien ”Tøj og sko” i Genbrugsekspressen blevet ændret til ”Tekstilaffald”. Læs omkring bestilling af afhentning hjemme hos dig, nederst i denne annonce.

Tekstilaffald er dét, der er i stykker eller skal kasseres
Tekstilaffald, såsom tøj, sengetøj, duge, gamle gardiner, som er gået i stykker eller skal kasseres, skal afleveres til Genbrugsekspressen eller på kommunens genbrugscentre.

Hvor skal sko hen?
Dine brugte og udtrådte sko, som har et hul, eller er for slidte til at sende videre til genbrug, kan afleveres i containeren ”Rest efter sortering” på genbrugscentrene i kommunen.

Hvad skal så videre til genbrug?
Du skal endelig fortsætte med at aflevere dit brugte tøj og sko til de humanitære eller almennyttige organisationer eller i tøjcontainerne på kommunens genbrugscentre. Det er bedst for miljøet, at tøj og sko går til genanvendelse, så send endelig dit tøj og sko videre, hvis det kan genbruges.

Bestil afhentning
Du kan bestille afhentning af dit tekstilaffald i appen Affald Thy eller via Selvbetjeningsløsningen. Begge steder kan du også se, hvornår Genbrugsekspressen kommer til din adresse.

Affaldsordninger

Små erhverv

Du ejer en lille virksomhed, som ikke har ret meget affald.

 

Private

Du ejer en fritliggende ejendom eller sommerhus.

 

Fællesordning

Din ejendom med beboelse/erhverv er omfattet af en ejerforening/andelsboligforening eller ligger i en etageejendom.

Ønsker du at ændre din beholdersammensætning?

Vil du gerne ændre én eller flere af dine affaldsbeholdere til en størrelse større eller mindre? Eller vil du som privatperson have en større affaldsløsning med 1-kammer beholder? Så skal du kontakte Thy Recycle – vi hjælper med at finde den rette størrelse affaldsbeholder til dig og vi hjælper selvfølgelig med ombytningen. Der kommer en af vores folk ud og ombytter de eller den gamle affaldsbeholder ud med de/den nye.

Men hvad koster det?

Ændringen i din tilmeldte renovation gør, at selve renovationsgebyret enten vil falde eller stige, alt efter hvad du har ændret det til. Du kan se de årlige renovationspriser på de forskellige affaldsbeholdere via linket i boksen neden under her.

Vi skal lige gøre opmræskom på, at selve ombytningen af beholderne koster et engangsbegyr på 300 kr. pr. affaldsbeholder. Dette gebyr betaler bl.a. for tømning, rengøring, hjemtagning, administration.

Hent appen

App
Hent appen i app store
Hent appen i google play store

Ny tilmelding – hvad skal du gøre?

Husk at tilmelde renovation til din ejendom

Har du lige bygget nyt hus og mangler affaldsbeholdere til dit affald? Så skal du kontakte Thy Forsyning, for at få tilmeldt din ejendom renovation. Så hjælper og guider vi dig, for at sammensætte den rette renovationsordning til dig. 

Vi levere affaldsbeholderne, samt en rød kasse til farligt affald, køkkenspand til madaffald, en lille sorteringsguide og 2 ruller med 100 madaffaldsposer i hver.

Du kan kontakte Thy Forsyning på mail: recycle@thisted.dk eller på tlf.nr.: 88 91 77 77 i vores telefonåbningstider som er mandag til fredag fra kl. 10.00 – 14.00.

Lejligheder

Ændring af tømningsinterval for glas og metal fra uge 10

(fra 4. marts 2024 og fremefter)

Hvorfor?

Da mange glas- og metalbeholdere kun er halvfyldte, når de tømmes, er det blevet besluttet, at glas og metal skal indsamles sjældnere. Det vil for de fleste betyde at deres glas- og metalbeholder tømmes hver 8. uge i stedet for hver 4. uge.

Hvad betyder det for dig?

Vi sænker gebyret
Gebyret for tømning af glas- og metalbeholdere, samt evt. gebyrer for standpladsafhentning bliver sænket fra uge 10. Disse ændringer vil du kunne se i den årlige renovationsopkrævning, som forventes udsendt senest i marts 2024.

Ændring af beholderstørrelse uden ombytningsgebyr
Hvis ændringen medfører pladsproblemer i din nuværende beholder, kan du i en periode på 6 måneder, ændre beholderstørrelsen uden at skulle betale ombytningsgebyret 300 kr.

Hvis du udlejer din ejendom, så husk at informere dine lejere.

De nye tømningsdage vil kunne ses i appen Affald Thy og via selvbetjeningsløsningen her på siden fra uge 10.

Har du spørgsmål ændringerne, er du velkommen til at kontakte os.

 

Låg på beholdere

Find din nye tømningsdag her

Kontakt os her

Opgørelse og opkrævning af renovation 2023/2024

Renovationsopkrævningen (aconto for 2024 og eventuelle reguleringer for 2023) forventes udsendt i marts til betaling i april, og vil blive opkrævet fra Thy Forsyning.

Dette hænger sammen med, at affaldsområdet fra den 1. januar 2024 er blevet lagt sammen med Thisted Vand A/S. Sammen er det blevet til Thy Forsyning, hvor affaldsområdet hedder Thy Recycle.

Du vil modtage opkrævningen på samme måde, som du plejer at modtage post fra Thy Forsyning, via e-Boks, mail eller fysisk post.

Hvis du fremover ønsker at modtage breve og opkrævninger fra Thy Forsyning i din e-Boks, kan du følge dette link: Tilmelding

Hvordan betaler jeg?

Hvis du har en aktiv betalingsaftale vedrørende vand og spildevand med Thy Forsyning, vil din renovationsopkrævning også blive opkrævet via betalingsaftalen. Hvis du er tilmeldt en betalingsaftale, vil du modtage et brev med opgørelse og opkrævning i din mail, e-Boks eller i din postkasse.

Hvis du vil vide, hvordan din renovationsopgørelse er sat sammen, kan du med MitID logge på vores selvbetjeningsløsning og se det i regningsoversigten. Gå til regningsoversigten her.

Hvad så med 2. aconto opkrævning?

Renovationsopkrævningen er delt op i 2 acontoopkrævninger, hvor den første acontoopkrævning udsendes i marts til betaling i april 2024. Den anden acontoopkrævning, hvor renovation opkræves sammen med vand og spildevand, udsendes i august til betaling i september 2024.

For dem, som ikke tidligere har været kunder ved Thy Forsyning, vil vi anbefale, at man tilmelder betalingen via betalingsservice. Brug dette link: Tilmelding

Derfor sorterer vi

Alle 98 kommuner skal til at sortere i 9 affaldstyper, så vi på landsplan kan nedsætte mængden af affald, der forbrændes og genanvende flere af vores ressourcer til nye produkter og materialer.

 

Genbrug

Sådan holder vi dit affald adskilt

Du kommer også til at møde nye renovationsbiler på tømningsdagen‭. ‬Fremover kommer der 3‭ ‬renovationsbiler hjem til dig‭, ‬som tømmer hver deres beholder‭. ‬Bilerne er alle opdelt med to rum‭, ‬så dit sorterede affald ikke blandes sammen ved afhentning‭.‬

Renovationsbilerne‭, ‬der tømmer din beholder med madaffald og restaffald‭, ‬tømmer madaffaldet ud i containere på omlastepladsen‭, ‬mens restaffaldet køres videre til forbrændingsanlægget‭.‬‭ ‬Alt madaffald køres efterfølgende til viderebehandling hos et firma‭, ‬der omdanner det til biogas m.v‭. ‬

De‭ ‬øvrige renovationsbiler‭, ‬som indsamler både papir/pap og plast/mad‭- ‬og drikkevarekartoner‭, ‬og de som indsamler glas og metal‭, ‬tømmer hvert rum for sig på hvert sit sted på en omlasteplads‭. ‬Her bliver de enkelte affaldstyper afhentet af de firmaer‭, ‬som har‭ ‬budt ind på at hente dette affald til videre sortering‭, ‬forarbejdning og genanvendelse‭.‬

Sådan holder vi dit affald adskilt