3 beholdere.
9 affaldstyper.

– bar’ bedre

På grund af den nye klimaaftale, som er gældende for hele Danmark, sker der ændringer i den måde du og alle andre i Thisted Kommune skal sortere affald på. Ændringerne træder i kraft november 2022. Det er derfor ikke nyt, det bar’ bedre.

Nyheder

App opdatering 

De nye funktioner i appen Affald Thy, omkring bestilling af madaffaldsposer og afhentning af de røde miljøkasser til farligt affald er forbeholdt de ejendomme, som er omfattet af større fællesløsninger, f.eks. Thisted midtby, boligselskaber og lignende.

Renovationsopgørelse 2022/2023 

I forbindelse med udtræk til ejendomsskatten 2023, er renovationsopkrævningen desværre forkert. Årsagen er en fejl ved datatransmissionen mellem 2 systemer. På grund af tekniske udfordringer er det kun 1. rate som er tilrettet og opkrævet. 2. rate vil blive tilrettet og udsendt igen inden opkrævning i september 2023.

Vi beklager ulejligheden.

Du kan se den korrekte renovationsopgørelse via vores selvbetjeningsløsning under regningsoversigt. Du kan logge på med NemID eller MitID. Klik på nedenstående link, for at logge på til regningsoversigten for renovation.

Åbningstider i Pinsen

​Administrationen hos Affald Thy holder lukket 2. pinsedag. Det betyder at vi ikke er på kontoret mandag den 29. maj 2023.

Vi er tilbage på kontoret tirsdag den 30. maj 2023.

Søndag den 28. maj 2023 – Pinsedag er der lukket på genbrugscentrene og i genbrugsbutikkerne. Åbningstiderne på genbrugscentrene og i genbrugsbutikkerne 2. Pinsedag, kan du se her under i det gule felt.

Åbningstider 2. pinsedag

Genbrugscentre – 2. Pinsedag

Thisted – kl. 10.00 – 14.00

Hurup – kl. 10.00 – 14.00

Hanstholm – kl. 10.00 – 14.00

Frøstrup – Lukket

Genbrugsbutikker – 2. Pinsedag

Thisted – kl. 10.00 – 14.00

Hurup – kl. 10.00 – 14.00

Hanstholm – kl. 10.00 – 14.00

Beholdervask starter den 1. maj 2023

Fra og med den 17. april 2023 kan du bestille beholdervask via vores app Affald Thy. Så hvis du ønsker at få en eller flere af dine affaldsbeholdere vasket, kan du bestille dette fra mandag den 17. april 2023.

Der bliver vasket skraldespande fra den 1. maj 2023 til og med den 31. oktober 2023.

Hvis du ikke har vores app Affald Thy, kan du kontakte Thisted Vaskeservice på info@skraldespandsvask.dk eller på tlf.: 92 72 41 28.

Nye regler for aflevering af tagplader og facadebeklædning, med og uden asbest, på genbrugscentrene

I henhold til det nye Erhvervsaffaldsregulativ modtager Thisted Kommunes genbrugscentre ikke større mængder tagplader og facadebeklædning, med og uden asbest. 

Du kan læse mere om hvordan du skal forholde dig som erhverv og privatperson her.

Vi rydder op i komposten

På vores genbrugscentre i kommunen er vi ved at rydde op i vores kompost lagre. Når det vi har er solgt, bliver der ikke lavet mere.

Vi hjælper gerne med at læsse i trailere i hverdage, hvis vi har tid til det. I weekenden står man selv for at læsse ens trailer. Der kan købes kompost på alle 4 genbrugscentre – Thisted, Hanstholm, Hurup og Frøstrup.

Find priserne via linket neden for.

Det sælges også muld til nyttegørelse i landbrugssektoren på Thisted og Hurup Genbrugscentre. Det koster det 3 kr. pr. m3.

 

App opdatering 

De nye funktioner i appen Affald Thy, omkring bestilling af madaffaldsposer og afhentning af de røde miljøkasser til farligt affald er forbeholdt de ejendomme, som er omfattet af større fællesløsninger, f.eks. Thisted midtby, boligselskaber og lignende.

Renovationsopgørelse 2022/2023 

I forbindelse med udtræk til ejendomsskatten 2023, er renovationsopkrævningen desværre forkert. Årsagen er en fejl ved datatransmissionen mellem 2 systemer. På grund af tekniske udfordringer er det kun 1. rate som er tilrettet og opkrævet. 2. rate vil blive tilrettet og udsendt igen inden opkrævning i september 2023.

Vi beklager ulejligheden.

Du kan se den korrekte renovationsopgørelse via vores selvbetjeningsløsning under regningsoversigt. Du kan logge på med NemID eller MitID. Klik på nedenstående link, for at logge på til regningsoversigten for renovation.

Åbningstider i Pinsen

​Administrationen hos Affald Thy holder lukket 2. pinsedag. Det betyder at vi ikke er på kontoret mandag den 29. maj 2023.

Vi er tilbage på kontoret tirsdag den 30. maj 2023.

Søndag den 28. maj 2023 – Pinsedag er der lukket på genbrugscentrene og i genbrugsbutikkerne. Åbningstiderne på genbrugscentrene og i genbrugsbutikkerne 2. Pinsedag, kan du se her under i det gule felt.

Åbningstider 2. pinsedag

Genbrugscentre – 2. Pinsedag

Thisted – kl. 10.00 – 14.00

Hurup – kl. 10.00 – 14.00

Hanstholm – kl. 10.00 – 14.00

Frøstrup – Lukket

Genbrugsbutikker – 2. Pinsedag

Thisted – kl. 10.00 – 14.00

Hurup – kl. 10.00 – 14.00

Hanstholm – kl. 10.00 – 14.00

Beholdervask starter den 1. maj 2023

Fra og med den 17. april 2023 kan du bestille beholdervask via vores app Affald Thy. Så hvis du ønsker at få en eller flere af dine affaldsbeholdere vasket, kan du bestille dette fra mandag den 17. april 2023.

Der bliver vasket skraldespande fra den 1. maj 2023 til og med den 31. oktober 2023.

Hvis du ikke har vores app Affald Thy, kan du kontakte Thisted Vaskeservice på info@skraldespandsvask.dk eller på tlf.: 92 72 41 28.

Nye regler for aflevering af tagplader og facadebeklædning, med og uden asbest, på genbrugscentrene

I henhold til det nye Erhvervsaffaldsregulativ modtager Thisted Kommunes genbrugscentre ikke større mængder tagplader og facadebeklædning, med og uden asbest. 

Du kan læse mere om hvordan du skal forholde dig som erhverv og privatperson her.

Vi rydder op i komposten

På vores genbrugscentre i kommunen er vi ved at rydde op i vores kompost lagre. Når det vi har er solgt, bliver der ikke lavet mere.

Vi hjælper gerne med at læsse i trailere i hverdage, hvis vi har tid til det. I weekenden står man selv for at læsse ens trailer. Der kan købes kompost på alle 4 genbrugscentre – Thisted, Hanstholm, Hurup og Frøstrup.

Find priserne via linket neden for.

Det sælges også muld til nyttegørelse i landbrugssektoren på Thisted og Hurup Genbrugscentre. Det koster det 3 kr. pr. m3.

Affaldsordninger

Små erhverv

Du ejer en lille virksomhed, som ikke har ret meget affald.

 

Private

Du ejer en fritliggende ejendom eller sommerhus.

 

Fællesordning

Din ejendom med beboelse/erhverv er omfattet af en ejerforening/andelsboligforening eller ligger i en etageejendom.

Ønsker du at ændre din beholdersammensætning?

Vil du gerne ændre én eller flere af dine affaldsbeholdere til en størrelse større eller mindre? Eller vil du som privatperson have en større affaldsløsning med 1-kammer beholder? Så skal du kontakte Team Affald – vi hjælper med at finde den rette størrelse affaldsbeholder til dig og vi hjælper selvfølgelig med ombytningen. Der kommer en af vores folk ud og ombytter de eller den gamle affaldsbeholder ud med de/den nye.

Men hvad koster det?

Ændringen i din tilmeldte renovation gør, at selve renovationsgebyret enten vil falde eller stige, alt efter hvad du har ændret det til. Du kan se de årlige renovationspriser på de forskellige affaldsbeholdere via linket i boksen neden under her.

Vi skal lige gøre opmræskom på, at selve ombytningen af beholderne koster et engangsbegyr på 300 kr. pr. affaldsbeholder. Dette gebyr betaler bl.a. for tømning, rengøring, hjemtagning, administration.

Hent appen

App
Hent appen i app store
Hent appen i google play store

Hvor er vi i processen?

tjekmærke

Forberedelse

Periode: december 2021 – februar 2022
Status:
Afsluttet

Hjemmesiden AffaldThy går online. Her kan du læse, hvad den nye affaldsordning i hovedtræk kommer til at betyde for dig, hvornår ordningen træder i kraft og hvornår du kan forvente yderligere information.

tjekmærke

Planlægning

Periode: februar 2022 – maj 2022
Status: Afsluttet

Planlægningen af den kommende ordning er i gang. Du modtager informationsmateriale om den ordning, du tilmeldes, hvordan du ændrer ordning, placering af affaldsbeholdere og hvad efterfølgende ændringer vil koste.

Udrulning

tjekmærke

Periode: september 2022 – oktober 2022
Status: Afsluttet

Den kommende ordning er næsten klar til at blive sat i gang. Du modtager dine nye affaldsbeholdere samt inspiration til, hvordan du smartest gør klar til bedre sortering – indendørs og udendørs.

Igangsættelse

tjekmærke

Periode: november 2022
Status: Igang

Ordningerne sættes nu i gang.

Drift / tilfredshed

Periode: Medio 2023
Status:
Afventer

Ordningen er taget i brug, og du kan nu indberette, hvis du oplever fejl i forbindelse med ordningen.

Derfor sorterer vi

Alle 98 kommuner skal til at sortere i 9 affaldstyper, så vi på landsplan kan nedsætte mængden af affald, der forbrændes og genanvende flere af vores ressourcer til nye produkter og materialer.

 

Genbrug

Sådan holder vi dit affald adskilt

Du kommer også til at møde nye renovationsbiler på tømningsdagen‭. ‬Fremover kommer der 3‭ ‬renovationsbiler hjem til dig‭, ‬som tømmer hver deres beholder‭. ‬Bilerne er alle opdelt med to rum‭, ‬så dit sorterede affald ikke blandes sammen ved afhentning‭.‬

Renovationsbilerne‭, ‬der tømmer din beholder med madaffald og restaffald‭, ‬tømmer madaffaldet ud i containere på omlastepladsen‭, ‬mens restaffaldet køres videre til forbrændingsanlægget‭.‬‭ ‬Alt madaffald køres efterfølgende til viderebehandling hos et firma‭, ‬der omdanner det til biogas m.v‭. ‬

De‭ ‬øvrige renovationsbiler‭, ‬som indsamler både papir/pap og plast/mad‭- ‬og drikkevarekartoner‭, ‬og de som indsamler glas og metal‭, ‬tømmer hvert rum for sig på hvert sit sted på en omlasteplads‭. ‬Her bliver de enkelte affaldstyper afhentet af de firmaer‭, ‬som har‭ ‬budt ind på at hente dette affald til videre sortering‭, ‬forarbejdning og genanvendelse‭.‬

Sådan holder vi dit affald adskilt