3 beholdere.
9 affaldstyper.

– bar’ bedre

På grund af den nye klimaaftale, som er gældende for hele Danmark, sker der ændringer i den måde du og alle andre i Thisted Kommune skal sortere affald på. Ændringerne træder i kraft november 2022. Det er derfor ikke nyt, det bar’ bedre.

FÆLLESLØSNING! Oplysninger, vejledning og priser klar

Nu kan du finde oplysninger om størrelser og priser på kranløsninger på vores hjemmeside. Du kan derudover også finde vejledningen under fællesløsninger. Klik på linket neden for.

Er I en forening eller arrangør af et større arrangement?

Thisted Kommune får et større antal 2-hjulede affaldsbeholdere til overs, når vi overgår til ny affaldsordning pr. 1.11.2022. Har din forening brug for nogle affaldsbeholdere, kan I gratis reservere affaldsbeholdere til afhentning efter 1.11.2022. Send os en mail, hvis I er interesseret.

Småt brændbart ændrer navn

Småt brændbart ændrer navn til “Rest efter sortering”. Når du har sorteret alt dit affald i de forskellige containere på genbrugscentret, kan du aflevere resten i “rest efter sortering”.

FÆLLESLØSNING! Oplysninger, vejledning og priser klar

Nu kan du finde oplysninger om størrelser og priser på kranløsninger på vores hjemmeside. Du kan derudover også finde vejledningen under fællesløsninger. Klik på linket neden for.

Er I en forening eller arrangør af et større arrangement?

Thisted Kommune får et større antal 2-hjulede affaldsbeholdere til overs, når vi overgår til ny affaldsordning pr. 1.11.2022. Har din forening brug for nogle affaldsbeholdere, kan I gratis reservere affaldsbeholdere til afhentning efter 1.11.2022. Send os en mail, hvis I er interesseret.

Send mail til affald@thisted.dk

Småt brændbart ændrer navn

Småt brændbart ændrer navn til “Rest efter sortering”. Når du har sorteret alt dit affald i de forskellige containere på genbrugscentret, kan du aflevere resten i “rest efter sortering”.

Affaldsordninger

Små erhverv

Du ejer en lille virksomhed, som ikke har ret meget affald.

 

Private

Du ejer en fritliggende ejendom eller sommerhus.

 

Fællesordning

Din ejendom med beboelse/erhverv er omfattet af en ejerforening/andelsboligforening eller ligger i en etageejendom.

Ønsker du at ændre din beholdersammensætning?

De fleste boliger og sommerhuse får tilbudt en løsning på 3‭ ‬x 240‭ ‬liters 2-delte beholdere‭. ‬Hvis du i dag har en større renovationstilmelding end 110‭ ‬liters sæk pr‭. ‬uge/240‭ ‬liters 2-delt beholder‭ ‬hver 14‭. ‬dag‭, ‬vil du blive tilbudt en 370‭ ‬liters 2-delt beholder til mad‭- ‬og restaffald til tømning hver 2‭. ‬uge i den nye sorteringsordning‭.‬‬

Hvad sker der, hvis jeg ikke gør noget?

Hvis du ikke reagerer på vores forslag, bliver du automatisk tilmeldt den ordning, som vi har foreslået for din ejendom fra 1. november 2022.

Hent appen

App
Hent appen i app store
Hent appen i google play store

Hvor er vi i processen?

tjekmærke

Forberedelse

Periode: december 2021 – februar 2022
Status:
Afsluttet

Hjemmesiden AffaldThy går online. Her kan du læse, hvad den nye affaldsordning i hovedtræk kommer til at betyde for dig, hvornår ordningen træder i kraft og hvornår du kan forvente yderligere information.

tjekmærke

Planlægning

Periode: februar 2022 – maj 2022
Status: Igang

Planlægningen af den kommende ordning er i gang. Du modtager informationsmateriale om den ordning, du tilmeldes, hvordan du ændrer ordning, placering af affaldsbeholdere og hvad efterfølgende ændringer vil koste.

Udrulning

Periode: september 2022 – oktober 2022
Status: Afventer

Den kommende ordning er næsten klar til at blive sat i gang. Du modtager dine nye affaldsbeholdere samt inspiration til, hvordan du smartest gør klar til bedre sortering – indendørs og udendørs.

Igangsættelse

Periode: november 2022
Status: Afventer

Ordningerne sættes nu i gang. 

Drift / tilfredshed

Periode: Medio 2023
Status:
Afventer

Ordningen er taget i brug, og du kan nu indberette, hvis du oplever fejl i forbindelse med ordningen.

Derfor sorterer vi

Alle 98 kommuner skal til at sortere i 9 affaldstyper, så vi på landsplan kan nedsætte mængden af affald, der forbrændes og genanvende flere af vores ressourcer til nye produkter og materialer.

 

Genbrug

Sådan holder vi dit affald adskilt

Du kommer også til at møde nye renovationsbiler på tømningsdagen‭. ‬Fremover kommer der 3‭ ‬renovationsbiler hjem til dig‭, ‬som tømmer hver deres beholder‭. ‬Bilerne er alle opdelt med to rum‭, ‬så dit sorterede affald ikke blandes sammen ved afhentning‭.‬

Renovationsbilerne‭, ‬der tømmer din beholder med madaffald og restaffald‭, ‬tømmer madaffaldet ud i containere på omlastepladsen‭, ‬mens restaffaldet køres videre til forbrændingsanlægget‭.‬‭ ‬Alt madaffald køres efterfølgende til viderebehandling hos et firma‭, ‬der omdanner det til biogas m.v‭. ‬

De‭ ‬øvrige renovationsbiler‭, ‬som indsamler både papir/pap og plast/mad‭- ‬og drikkevarekartoner‭, ‬og de som indsamler glas og metal‭, ‬tømmer hvert rum for sig på hvert sit sted på en omlasteplads‭. ‬Her bliver de enkelte affaldstyper afhentet af de firmaer‭, ‬som har‭ ‬budt ind på at hente dette affald til videre sortering‭, ‬forarbejdning og genanvendelse‭.‬

Sådan holder vi dit affald adskilt