3 beholdere.
9 affaldstyper.

– bar’ bedre

På grund af den nye klimaaftale, som er gældende for hele Danmark, sker der ændringer i den måde du og alle andre i Thisted Kommune skal sortere affald på. Ændringerne træder i kraft november 2022. Det er derfor ikke nyt, det bar’ bedre.

NYHEDER – SNE

Sidst opdateret den 1. december 2023

Tømning i sommerhusområder 

Tømning af affaldsbeholdere ind af stikveje i sommerhusområder er indstillet indtil videre.

Vi genoptager tømningen, når det igen er muligt.

 

HUSK! at rydde sne i din indkørsel/ude foran din ejendom og på private veje, så renovatøren kan komme frem til beholderne.

 

Tak for jeres tålmodighed.

 

Manglende tømning på grund af sne

Har du ikke fået tømt nogle af dine affaldsbeholdere på grund af sne, så kan du aflevere dit affald i en særskilt container i den bemandede åbningstid på genbrugscentrene.
Containerne er stillet frem på genbrugscentrene i Thisted, Hanstholm og Hurup fra i dag af.
Tag fat i personalet på pladsen eller i butikken, inden du afleverer dit affald.
De bemandede åbningstider på genbrugscentrene i weekenden er følgende:
Thisted              kl. 10.00 – 14.00
Hurup                kl. 10.00 – 14.00
Hanstholm      kl. 10.00 – 14.00

 

Nyheder

Tænd lys for renovationsmedarbejderen 

Den mørke tid er kommet.

Det betyder, at du nu skal huske at sørge for, at adgangsvejen til og ved dine affaldsbeholdere er velbelyst.

Så husk at tænde lyset.

​Madaffaldsposer 

Hvis du bor i en ejendom, der er omfattet af større fællesløsninger, f.eks. Thisted Midtby, boligselskaber og lignende, kan du via vores app Affald Thy, bestille madaffaldsposer og afhentning af den røde miljøkasse til farligt affald. Husk at adressen i appen skal være din lejlighedsadresse.

Er du ikke er omfattet af en fællesløsning, men snart mangler madaffaldsposer, skal du binde en madaffaldspose om håndtaget på din mad- og restaffaldsbeholder. Så vil renovatøren lægge en ny rulle til dig ved næste tømning.

Husk madaffaldsposer er kun til jeres lækre madaffald

Både restaffald og plastaffald må pakkes i plastikposer, men her skal du bruge dine egne almindelige affaldsposer.

NemID Medarbejdersignatur udgår

Fra og med den 1. november 2023, kan man ikke oprette sig eller logge på med NemID Medarbejdersignatur i forbindelse med erhvervsadgang på genbrugscentrene.

Fremover vil du skulle benytte MitID i stedet, både til privat og erhverv.

Renovationsopgørelse 2022/2023 – 2. rate af ejendomsskattebilletten

Alle, som ejer en ejendom i Thisted Kommune, har nu modtaget en ejendomsskattebillet med opkrævning af 2. rate

I renovationsbeløbet på ejendomskattebilletten i januar var der en fejl, som gjorde, at der blev opkrævet for lidt i renovation. Det manglende beløb kunne vi desværre ikke opkræve på én gang på 1. rate. Derfor blev halvdelen af det manglende beløb opkrævet i 1. rate, og nu opkræves resten af det manglende beløb i 2. rate.

Du kan se den samlede korrekte renovationsopgørelse via vores Selvbetjeningsløsning under Regningsoversigt. Du kan – som ejer – logge på med NemID eller MitID.

Beholdervaske-service stopper den 1. november 2023

Fra den 1. november 2023 kan du ikke længere bestille vask af dine affaldsbeholdere. Denne service vil blive fjernet fra hjemmesidens selvbetjeningsløsning og vores gratis app Affald Thy.

Hvis du ønsker at få vasket dine affaldsbeholdere efter denne dato, henviser vi til private leverandører af vaskeservice.

Nye regler for aflevering af tagplader og facadebeklædning, med og uden asbest, på genbrugscentrene

I henhold til det nye Erhvervsaffaldsregulativ modtager Thisted Kommunes genbrugscentre ikke større mængder tagplader og facadebeklædning, med og uden asbest. 

Du kan læse mere om hvordan du skal forholde dig som erhverv og privatperson her.

Tænd lys for renovationsmedarbejderen 

Den mørke tid er kommet.

Det betyder, at du nu skal huske at sørge for, at adgangsvejen til og ved dine affaldsbeholdere er velbelyst.

Så husk at tænde lyset.

Madaffaldsposer 

Hvis du bor i en ejendom, der er omfattet af større fællesløsninger, f.eks. Thisted Midtby, boligselskaber og lignende, kan du via vores app Affald Thy, bestille madaffaldsposer og afhentning af den røde miljøkasse til farligt affald. Husk at adressen i appen skal være din lejlighedsadresse.

Er du ikke er omfattet af en fællesløsning, men snart mangler madaffaldsposer, skal du binde en madaffaldspose om håndtaget på din mad- og restaffaldsbeholder. Så vil renovatøren lægge en ny rulle til dig ved næste tømning.

Husk madaffaldsposer er kun til jeres lækre madaffald

Både restaffald og plastaffald må pakkes i plastikposer, men her skal du bruge dine egne almindelige affaldsposer.

NemID Medarbejdersignatur udgår

Fra og med den 1. november 2023, kan man ikke oprette sig eller logge på med NemID Medarbejdersignatur i forbindelse med erhvervsadgang på genbrugscentrene.

Fremover vil du skulle benytte MitID i stedet, både til privat og erhverv.

Renovationsopgørelse 2022/2023 – 2. rate af ejendomsskattebilletten

Alle, som ejer en ejendom i Thisted Kommune, har nu modtaget en ejendomsskattebillet med opkrævning af 2. rate

I renovationsbeløbet på ejendomskattebilletten i januar var der en fejl, som gjorde, at der blev opkrævet for lidt i renovation. Det manglende beløb kunne vi desværre ikke opkræve på én gang på 1. rate. Derfor blev halvdelen af det manglende beløb opkrævet i 1. rate, og nu opkræves resten af det manglende beløb i 2. rate.

Du kan se den samlede korrekte renovationsopgørelse via vores Selvbetjeningsløsning under Regningsoversigt. Du kan – som ejer – logge på med NemID eller MitID.

Beholdervaske-service stopper den 1. november 2023

Fra den 1. november 2023 kan du ikke længere bestille vask af dine affaldsbeholdere. Denne service vil blive fjernet fra hjemmesidens selvbetjeningsløsning og vores gratis app Affald Thy.

Hvis du ønsker at få vasket dine affaldsbeholdere efter denne dato, henviser vi til private leverandører af vaskeservice.

Nye regler for aflevering af tagplader og facadebeklædning, med og uden asbest, på genbrugscentrene

I henhold til det nye Erhvervsaffaldsregulativ modtager Thisted Kommunes genbrugscentre ikke større mængder tagplader og facadebeklædning, med og uden asbest. 

Du kan læse mere om hvordan du skal forholde dig som erhverv og privatperson her.

PAPIR- & PAPAFFALD

Fra papir og pap til æggebakker & ugeblade

Papir og pap, som du sorterer fra til genbrug, skal være rent og tørt. Derfor må pizzabakker ikke sendes til genbrug. Det samme gælder dét papir, som du tørrer dine hænder i.

Hvad bliver papir og pap genbrugt til?

Papir og pap, som du sorterer fra, bliver genanvendt til blandt andet ugeblade, æggebakker og papkasser. Når papir- og papaffaldet er rent og tørt, kan det genanvendes op til flere gange, før fibrene er brugt op.

Riv papkassen i stykker

Vi har udfordringer med at tømme affaldsbeholderne, da det viser sig, at det ikke er godt nok at folde en papkasse sammen. Den folder sig desværre ofte ud igen og sætter sig i klemme i containeren og/eller i bilen, som tømmer. Derfor skal du i stedet rive papkassen i stykker.

Hvis målene på siderne af papkassen er større end f.eks. målene på et ugeblad, skal du i stedet sende papkassen med til genbrug via Genbrugsekspressen.

Sådan bestiller du Genbrugsekspressen

Hvis du har for stort pap til containerne, kan du tilmelde det til afhentning med Genbrugsekspressen. Du kan tilmelde afhentning enten i vores gratis app Affald Thy eller i selvbetjeningsløsningen her.

TEKSTILAFFALD

Hvordan kommer jeg af med det?

I Thisted Kommune kommer der ikke en ekstra affaldsbeholder til tekstilaffald. Du kan allerede i dag aflevere tekstilaffald med Genbrugsekspressen. Fra 2023 er kategorien ”Tøj og sko” i Genbrugsekspressen blevet ændret til ”Tekstilaffald”. Læs omkring bestilling af afhentning hjemme hos dig, nederst i denne annonce.

Tekstilaffald er dét, der er i stykker eller skal kasseres
Tekstilaffald, såsom tøj, sengetøj, duge, gamle gardiner, som er gået i stykker eller skal kasseres, skal afleveres til Genbrugsekspressen eller på kommunens genbrugscentre.

Hvor skal sko hen?
Dine brugte og udtrådte sko, som har et hul, eller er for slidte til at sende videre til genbrug, kan afleveres i containeren ”Rest efter sortering” på genbrugscentrene i kommunen.

Hvad skal så videre til genbrug?
Du skal endelig fortsætte med at aflevere dit brugte tøj og sko til de humanitære eller almennyttige organisationer eller i tøjcontainerne på kommunens genbrugscentre. Det er bedst for miljøet, at tøj og sko går til genanvendelse, så send endelig dit tøj og sko videre, hvis det kan genbruges.

Bestil afhentning
Du kan bestille afhentning af dit tekstilaffald i appen Affald Thy eller via Selvbetjeningsløsningen. Begge steder kan du også se, hvornår Genbrugsekspressen kommer til din adresse.

Affaldsordninger

Små erhverv

Du ejer en lille virksomhed, som ikke har ret meget affald.

 

Private

Du ejer en fritliggende ejendom eller sommerhus.

 

Fællesordning

Din ejendom med beboelse/erhverv er omfattet af en ejerforening/andelsboligforening eller ligger i en etageejendom.

Ønsker du at ændre din beholdersammensætning?

Vil du gerne ændre én eller flere af dine affaldsbeholdere til en størrelse større eller mindre? Eller vil du som privatperson have en større affaldsløsning med 1-kammer beholder? Så skal du kontakte Team Affald – vi hjælper med at finde den rette størrelse affaldsbeholder til dig og vi hjælper selvfølgelig med ombytningen. Der kommer en af vores folk ud og ombytter de eller den gamle affaldsbeholder ud med de/den nye.

Men hvad koster det?

Ændringen i din tilmeldte renovation gør, at selve renovationsgebyret enten vil falde eller stige, alt efter hvad du har ændret det til. Du kan se de årlige renovationspriser på de forskellige affaldsbeholdere via linket i boksen neden under her.

Vi skal lige gøre opmræskom på, at selve ombytningen af beholderne koster et engangsbegyr på 300 kr. pr. affaldsbeholder. Dette gebyr betaler bl.a. for tømning, rengøring, hjemtagning, administration.

Hent appen

App
Hent appen i app store
Hent appen i google play store

Hvor er vi i processen?

tjekmærke

Forberedelse

Periode: december 2021 – februar 2022
Status:
Afsluttet

Hjemmesiden AffaldThy går online. Her kan du læse, hvad den nye affaldsordning i hovedtræk kommer til at betyde for dig, hvornår ordningen træder i kraft og hvornår du kan forvente yderligere information.

tjekmærke

Planlægning

Periode: februar 2022 – maj 2022
Status: Afsluttet

Planlægningen af den kommende ordning er i gang. Du modtager informationsmateriale om den ordning, du tilmeldes, hvordan du ændrer ordning, placering af affaldsbeholdere og hvad efterfølgende ændringer vil koste.

Udrulning

tjekmærke

Periode: september 2022 – oktober 2022
Status: Afsluttet

Den kommende ordning er næsten klar til at blive sat i gang. Du modtager dine nye affaldsbeholdere samt inspiration til, hvordan du smartest gør klar til bedre sortering – indendørs og udendørs.

Igangsættelse

tjekmærke

Periode: november 2022
Status: Igang

Ordningerne sættes nu i gang.

Drift / tilfredshed

Periode: Medio 2023
Status:
Afventer

Ordningen er taget i brug, og du kan nu indberette, hvis du oplever fejl i forbindelse med ordningen.

Derfor sorterer vi

Alle 98 kommuner skal til at sortere i 9 affaldstyper, så vi på landsplan kan nedsætte mængden af affald, der forbrændes og genanvende flere af vores ressourcer til nye produkter og materialer.

 

Genbrug

Sådan holder vi dit affald adskilt

Du kommer også til at møde nye renovationsbiler på tømningsdagen‭. ‬Fremover kommer der 3‭ ‬renovationsbiler hjem til dig‭, ‬som tømmer hver deres beholder‭. ‬Bilerne er alle opdelt med to rum‭, ‬så dit sorterede affald ikke blandes sammen ved afhentning‭.‬

Renovationsbilerne‭, ‬der tømmer din beholder med madaffald og restaffald‭, ‬tømmer madaffaldet ud i containere på omlastepladsen‭, ‬mens restaffaldet køres videre til forbrændingsanlægget‭.‬‭ ‬Alt madaffald køres efterfølgende til viderebehandling hos et firma‭, ‬der omdanner det til biogas m.v‭. ‬

De‭ ‬øvrige renovationsbiler‭, ‬som indsamler både papir/pap og plast/mad‭- ‬og drikkevarekartoner‭, ‬og de som indsamler glas og metal‭, ‬tømmer hvert rum for sig på hvert sit sted på en omlasteplads‭. ‬Her bliver de enkelte affaldstyper afhentet af de firmaer‭, ‬som har‭ ‬budt ind på at hente dette affald til videre sortering‭, ‬forarbejdning og genanvendelse‭.‬

Sådan holder vi dit affald adskilt