3 beholdere.
9 affaldstyper.

– bar’ bedre

På grund af den nye klimaaftale trådte en ny affaldsordning i kraft den 1. november 2022 i Thisted Kommune.

Følg Thy Forsyning på facebook

Her vil du blive opdateret med nyheder, ændrede åbningstider
i forbindelsemed helligdage og meget andet.

Åbningstider på genbrugscentrene i Pinsen

Se genbrugscentrenes og genbrugesbutikkernes åbningstider i Pinsen herunder!  

  1. maj – Pinsedag  – Lukket
  2. maj – 2. Pinsedag  – Åben 10.00 – 14.00
  3. maj – Kursusdag for medarbejderne – Lukket

Skal du besøge vores genbrugscentre uden for åbningstiden, kan du stadig benytte dig af vores 24-7 ordning.

Hvis du ikke er tilmeldt vores 24-7 ordning allerede, kan du nemt blive det via dette link – Tilmeld dig her.

Når du er tilmeldt, kan du komme ind ved at bruge vores gratis app Thy Recycle eller sende en SMS med teksten ”247” til nummeret der står på skiltet ved 24-7 porten uden for genbrugscentrene.

 

Følg med på vores facebookside Thy Forsyning.
Her opdaterer vi løbende med nyheder og ændrede åbningstider i forbindelse med helligdagene.

NYHED – Ombygning af Thisted Genbrugscenter

Vi er glade for at kunne annoncere spændende planer for Thisted Genbrugscenter

Den 1. marts 2024 starter en omfattende ombygning af pladsen med henblik på at imødekomme de stigende krav til genanvendelse og bæredygtighed i fremtiden. 

Hold dig opdateret om fremdriften og ændringer vedrørende ombygningen på vores hjemmeside via dette link – Renovering af Thisted Genbrugscenter.

Nyheder

​Mangler du madaffaldsposer?

….og har din bolig sin egen
affaldsløsning?

Så skal du binde en madaffaldspose om håndtaget på din mad- og restaffaldsbeholder. Så vil renovatøren lægge en ny rulle med 100 stk. madaffaldsposer til dig ved næste tømning.

…eller er din bolig en del af en fælles
affaldsløsning?

Så kan du bestille madaffaldsposer via vores gratis app Affald Thy. HUSK, at det skal være på din lejlighedsadresse, du bestiller poserne. Poserne vil blive leveret med Genbrugsekspressen, næste gang de kommer til din adresse.

Husk madaffaldsposer er kun til jeres madaffald.

Pressemeddelelse – Affald Thy bliver til Thy Forsyning

Fra den 1. januar 2024 blev Affald Thy en del af Thy Forsyning sammen med Thisted Vand A/S. Du kan læse pressemeddelelsen via linket herunder.

Hvorfor er renovationen steget i pris?

Er du nysgerrig på, hvorfor renovationen er steget i pris? Så kan du læse mere via linket neden for.

​Mangler du madaffaldsposer?

….og har din bolig sin egen
affaldsløsning?

Så skal du binde en madaffaldspose om håndtaget på din mad- og restaffaldsbeholder. Så vil renovatøren lægge en ny rulle med 100 stk. madaffaldsposer til dig ved næste tømning.

…eller er din bolig en del af en fælles
affaldsløsning?

Så kan du bestille madaffaldsposer via vores gratis app Affald Thy. HUSK, at det skal være på din lejlighedsadresse, du bestiller poserne. Poserne vil blive leveret med Genbrugsekspressen, næste gang de kommer til din adresse.

Husk madaffaldsposer er kun til jeres madaffald.

Pressemeddelelse – Affald Thy bliver til Thy Forsyning

Fra den 1. januar 2024 blev Affald Thy en del af Thy Forsyning sammen med Thisted Vand A/S. Du kan læse pressemeddelelsen via linket herunder.

Hvorfor er renovationen steget i pris?

Er du nysgerrig på, hvorfor renovationen er steget i pris? Så kan du læse mere via linket neden for.

Genbrug 24-7

TEKSTILAFFALD

Hvordan kommer jeg af med det?

I Thisted Kommune kommer der ikke en ekstra affaldsbeholder til tekstilaffald. Du kan allerede i dag aflevere tekstilaffald med Genbrugsekspressen. Fra 2023 er kategorien ”Tøj og sko” i Genbrugsekspressen blevet ændret til ”Tekstilaffald”. Læs omkring bestilling af afhentning hjemme hos dig, nederst i denne annonce.

Tekstilaffald er dét, der er i stykker eller skal kasseres
Tekstilaffald, såsom tøj, sengetøj, duge, gamle gardiner, som er gået i stykker eller skal kasseres, skal afleveres til Genbrugsekspressen eller på kommunens genbrugscentre.

Hvor skal sko hen?
Dine brugte og udtrådte sko, som har et hul, eller er for slidte til at sende videre til genbrug, kan afleveres i containeren ”Rest efter sortering” på genbrugscentrene i kommunen.

Hvad skal så videre til genbrug?
Du skal endelig fortsætte med at aflevere dit brugte tøj og sko til de humanitære eller almennyttige organisationer eller i tøjcontainerne på kommunens genbrugscentre. Det er bedst for miljøet, at tøj og sko går til genanvendelse, så send endelig dit tøj og sko videre, hvis det kan genbruges.

Bestil afhentning
Du kan bestille afhentning af dit tekstilaffald i appen Affald Thy eller via Selvbetjeningsløsningen. Begge steder kan du også se, hvornår Genbrugsekspressen kommer til din adresse.

Affaldsordninger

Små erhverv

Du ejer en lille virksomhed, som ikke har ret meget affald.

 

Private

Du ejer en fritliggende ejendom eller sommerhus.

 

Fællesordning

Din ejendom med beboelse/erhverv er omfattet af en ejerforening/andelsboligforening eller ligger i en etageejendom.

Ønsker du at ændre din beholdersammensætning?

Vil du gerne ændre én eller flere af dine affaldsbeholdere til en størrelse større eller mindre? Eller vil du som privatperson have en større affaldsløsning med 1-kammer beholder? Så skal du kontakte Thy Recycle – vi hjælper med at finde den rette størrelse affaldsbeholder til dig og vi hjælper selvfølgelig med ombytningen. Der kommer en af vores folk ud og ombytter de eller den gamle affaldsbeholder ud med de/den nye.

Men hvad koster det?

Ændringen i din tilmeldte renovation gør, at selve renovationsgebyret enten vil falde eller stige, alt efter hvad du har ændret det til. Du kan se de årlige renovationspriser på de forskellige affaldsbeholdere via linket i boksen neden under her.

Vi skal lige gøre opmærksom på, at selve ombytningen af beholderne koster et engangsgebyr på 300 kr. pr. affaldsbeholder. Dette gebyr betaler bl.a. for tømning, rengøring, hjemtagning, administration.

Hent appen

App
Hent appen i app store
Hent appen i google play store

Ny tilmelding – hvad skal du gøre?

Husk at tilmelde renovation til din ejendom

Har du lige bygget nyt hus og mangler affaldsbeholdere til dit affald? Så skal du kontakte Thy Forsyning, for at få tilmeldt din ejendom renovation. Så hjælper og guider vi dig, for at sammensætte den rette renovationsordning til dig. 

Vi levere affaldsbeholderne, samt en rød kasse til farligt affald, køkkenspand til madaffald, en lille sorteringsguide og 2 ruller med 100 madaffaldsposer i hver.

Du kan kontakte Thy Forsyning på mail: recycle@thisted.dk eller på tlf.nr.: 88 91 77 77 i vores telefonåbningstider som er mandag til fredag fra kl. 10.00 – 14.00.

Lejligheder

Hvorfor er renovationen steget i pris?

Hvis du undrer dig over, at renovationsopkrævningen er steget, kan du finde svaret her:

Prisstigningen fra år 2022 til 2023 skyldes indførelse af den nye affaldssorteringsordning fra november 2022.

EU vedtog at alle medlemslande skal sortere affald i 10 affaldsfraktioner. Dette var for at fremme den grønne omstilling. Affald er blevet en ressource, som vi skal blive bedre til at udnytte og genanvende, hvor vi kan. Nogle af affaldsfraktionerne kan genanvendes næsten uendeligt.

Regeringen har efterfølgende vedtaget, at kommunerne i Danmark hurtigst muligt skulle i gang med sorteringen af affaldet i de 10 fraktioner, og Regeringen vedtog rammerne for sorteringen.

I Thisted Kommune vedtog Kommunalbestyrelsen, at der skulle sorteres i 3 beholdere ved husstandene, og at ejerskabet af disse beholdere fremadrettet skulle være kommunens.

Dette betød, at kommunen investerede i ca. 70.000 beholdere samt containere til fællesløsninger i bl.a. midtbyen og ved de boligselskaber m.v., som ønskede fællesløsninger.

Prisstigningen fra år 2023 til 2024 skyldes blandt andet indeksregulering af leverandørkontrakter, som først nu reguleres med de høje inflationsstigninger, stigende brændstofpriser mv.

Affaldsområdet finansieres af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket bl.a. betyder, at den eneste måde man kan finansiere investeringer, er via opkrævning hos forbrugerne.

Så TAK for at du gør dig umage og sorterer. Det gavner både miljøet og vores fælles økonomi.
For når der ikke sorteres korrekt, så koster det penge at sende affaldet til forbrænding i stedet for til genbrug. Den udgift betales via affaldsordningen og dermed også af dig.  Så derfor: Mere genbrug og genanvendelse og mindre affald.

 

OPGØRELSE OG OPKRÆVNING AF RENOVATION 2023/2024

Renovationsopkrævningen (aconto for 2024 og eventuelle reguleringer for 2023) forventes udsendt i marts til betaling i april, og vil blive opkrævet fra Thy Forsyning.

Dette hænger sammen med, at affaldsområdet fra den 1. januar 2024 er blevet lagt sammen med Thisted Vand A/S. Sammen er det blevet til Thy Forsyning, hvor affaldsområdet hedder Thy Recycle.

Du vil modtage opkrævningen på samme måde, som du plejer at modtage post fra Thy Forsyning, via e-Boks, mail eller fysisk post.

Hvis du fremover ønsker at modtage breve og opkrævninger fra Thy Forsyning i din e-Boks, kan du følge dette link: Tilmelding

Hvordan betaler jeg?

Hvis du har en aktiv betalingsaftale vedrørende vand og spildevand med Thy Forsyning, vil din renovationsopkrævning også blive opkrævet via betalingsaftalen. Hvis du er tilmeldt en betalingsaftale, vil du modtage et brev med opgørelse og opkrævning i din mail, e-Boks eller i din postkasse.

Hvis du vil vide, hvordan din renovationsopgørelse er sat sammen, kan du med MitID logge på vores selvbetjeningsløsning og se det i regningsoversigten. Gå til regningsoversigten her.

Hvad så med 2. aconto opkrævning?

Renovationsopkrævningen er delt op i 2 acontoopkrævninger, hvor den første acontoopkrævning udsendes i marts til betaling i april 2024. Den anden acontoopkrævning, hvor renovation opkræves sammen med vand og spildevand, udsendes i august til betaling i september 2024.

For dem, som ikke tidligere har været kunder ved Thy Forsyning, vil vi anbefale, at man tilmelder betalingen via betalingsservice. Brug dette link: Tilmelding

Herunder kan du se hvordan en opkrævning MED reguleringer i renovationstilmeldinger fra 2023 ser ud.

Aconto med regulering

Her kan du se hvordan en opkrævning UDEN reguleringer i renovationstilmeldinger fra 2023 ser ud.

Aconto uden regulering

Ændring af tømningsinterval for glas og metal fra uge 10

(fra 4. marts 2024 og fremefter)

Hvorfor?

Da mange glas- og metalbeholdere kun er halvfyldte, når de tømmes, er det blevet besluttet, at glas og metal skal indsamles sjældnere. Det vil for de fleste betyde at deres glas- og metalbeholder tømmes hver 8. uge i stedet for hver 4. uge.

Hvad betyder det for dig?

Vi sænker gebyret
Gebyret for tømning af glas- og metalbeholdere, samt evt. gebyrer for standpladsafhentning bliver sænket fra uge 10. Disse ændringer vil du kunne se i den årlige renovationsopkrævning, som forventes udsendt senest i marts 2024.

Ændring af beholderstørrelse uden ombytningsgebyr
Hvis ændringen medfører pladsproblemer i din nuværende beholder, kan du i en periode på 6 måneder, ændre beholderstørrelsen uden at skulle betale ombytningsgebyret 300 kr.

Hvis du udlejer din ejendom, så husk at informere dine lejere.

De nye tømningsdage vil kunne ses i appen Affald Thy og via selvbetjeningsløsningen her på siden fra uge 10.

Har du spørgsmål ændringerne, er du velkommen til at kontakte os.

 

Låg på beholdere

Find din nye tømningsdag her

Kontakt os her

Derfor sorterer vi

Alle 98 kommuner skal til at sortere i 9 affaldstyper, så vi på landsplan kan nedsætte mængden af affald, der forbrændes og genanvende flere af vores ressourcer til nye produkter og materialer.

 

Genbrug

Sådan holder vi dit affald adskilt

Du kommer også til at møde nye renovationsbiler på tømningsdagen‭. ‬Fremover kommer der 3‭ ‬renovationsbiler hjem til dig‭, ‬som tømmer hver deres beholder‭. ‬Bilerne er alle opdelt med to rum‭, ‬så dit sorterede affald ikke blandes sammen ved afhentning‭.‬

Renovationsbilerne‭, ‬der tømmer din beholder med madaffald og restaffald‭, ‬tømmer madaffaldet ud i containere på omlastepladsen‭, ‬mens restaffaldet køres videre til forbrændingsanlægget‭.‬‭ ‬Alt madaffald køres efterfølgende til viderebehandling hos et firma‭, ‬der omdanner det til biogas m.v‭. ‬

De‭ ‬øvrige renovationsbiler‭, ‬som indsamler både papir/pap og plast/mad‭- ‬og drikkevarekartoner‭, ‬og de som indsamler glas og metal‭, ‬tømmer hvert rum for sig på hvert sit sted på en omlasteplads‭. ‬Her bliver de enkelte affaldstyper afhentet af de firmaer‭, ‬som har‭ ‬budt ind på at hente dette affald til videre sortering‭, ‬forarbejdning og genanvendelse‭.‬

Sådan holder vi dit affald adskilt